© Doug Mills/The New York Times/Getty Images)
هریس، معاون رئیس جمهوری در کنار پرزیدنت بایدن هنگام امضای فرمان های اجرایی در کاخ سفید در ۲۶ ژانویه در واشنگتن ایستاده است. (© Doug Mills/The New York Times/Getty Images)

پرزیدنت بایدن در ۲۶ ژانویه جهت پیشبرد اهداف برای برقراری عدالت نژادی در آمریکا چهار فرمان اجرایی را به امضا رساند.

پرزیدنت بایدن در مراسم امضای این فرمان ها گفت: “ما باید وعده آمریكا را برای همه آمریكایی ها امکان پذیر سازیم. و این بدان معناست که ما باید نه تنها در تک تک وزارتخانه ها، بلکه در کل  بخش های دولتی به مسئله برابری نژادی بپردازیم.”

اولین فرمان اجرایی سیاست های قبلی مسکن را که بیشترین تأثیر منفی را بر سیاهپوستان آمریکایی داشت، به رسمیت شناخت.

در این یادداشت آمده است که در طول قرن بیستم، دولت فدرال به طور سیستماتیک از تبعیض و استثناء در ارائه وام های مسکن و تسهیلات رهن حمایت می کرد. سیاست ها و برنامه های مسکن دولت فدرال با هدف ترویج و تقویت جداسازی در بخش مسکن، سیاهپوستان و سایر رنگین پوستان را در انزوا قرار می دادند.

بایدن گفت: “واقعیت ساده این است، تا زمانی که نژادپرستی سیستمی ادامه داشته باشد، روح ما در عذاب خواهد بود.”

برای مقابله با نژادپرستی سیستمی و حبس دسته جمعی در زندان های ایالات متحده، بایدن یک فرمان اجرایی دیگری را امضا كرد که الزام می دارد وزارت دادگستری به روابط خود با زندان های خصوصی پایان دهد.

به گزارش آسوشیتدپرس، نزدیک به ۱۵۲ هزار زندانی در زندان های فدرال ایالات متحده حبس هستند. از این گروه، ۱۴ هزار زندانی فدرال در زندان های خصوصی به سر می برند.

بنا به داده های مرکز تحقیقات پیو، میزان حبس در ایالات متحده در میان سیاهپوستان آمریکایی، به ویژه مردان سیاه پوست بیشتر از هر گروه دیگری است. در ۲۰۱۸، سیاهپوستان آمریکایی ۳۳٪ از جمعیت زندانیان محکوم را در ایالات متحده تشکیل می دادند که تقریباً سه برابر ۱۲٪  جمعیت بزرگسالان میان این گروه ، و به این معنا است که ۲۰۰͵۴۶۵ زندانی سیاهپوست در زندان های ایالتی و فدرال محبوس هستند.

بایدن در فرمان اجرایی خود گفت: “برای كاهش آمار زندانیان، باید با حذف تدریجی اتكای دولت فدرال به زندان های خصوصی، به زندانی کردن افراد برای اهداف درآمدزایی و کسب پول کاهش دهیم”.

دو فرمان اجرایی دیگری که به امضا رسیدند، مشاوره با قبیله های بومیان آمریکا و نابردباری در مقابل نژادپرستی و بیگانه ستیزی، و نابردباری علیه آمریکایی های آسیایی تبار و جزایر اقیانوس آرام در ایالات متحده را افزایش می دهد.

بایدن در پایان سخنان خود گفت: “من به شما قول می دهم: ما برای از بین بردن نژادپرستی سیستمی به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد و هر شاخه ای از كاخ سفید و دولت فدرال بخشی از این تلاش ها خواهد بود.”