بایدن نشست سران برای دموکراسی را با ارائه طرح های بلندپروازانه آغاز کرد

(© Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)
پرزیدنت بایدن، میزبان نشست مجازی برای دموکراسی در واشنگتن در ۹ دسامبر، حفاظت از حقوق بشر و آزادی ها را چالش سرنوشت ساز دوران ما نامید. (© Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

پرزیدنت بایدن نشست برای دموکراسی را که در ۹ و ۱۰ دسامبر برگزار شد، با ارائه یک طرح پنج ماده ای برای حمایت از آزادی، از جمله از طریق تقویت رسانه های مستقل و مبارزه با فساد در سراسر جهان افتتاح کرد.

بایدن در نخستین رویداد مجازی از نوع خود از کاخ سفید گفت: “دموکراسی به مدافع نیاز دارد. در ایالات متحده، در ایالات متحده … ما به خوبی هر کس دیگری می دانیم که احیای دموکراسی و تحکیم نهادهای دموکراتیک ما مستلزم تلاش مداوم است.”

پرزیدنت بایدن دولت ‌ها، گروه‌ های جامعه مدنی و بخش خصوصی را برای بحث و گفتگو درباره راه ‌های جسورانه و عملی برای تقویت دموکراسی گرد هم آورد.

رئیس جمهوری گفت که دموکراسی دشوار است، اما از طریق اجماع و همکاری بهتر کار می کند. بایدن با حضور آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه گفت: “این چالش سرنوشت ساز دوران ماست. دموکراسی – حکومت مردم، توسط مردم، و برای مردم – گاهی اوقات می تواند شکننده باشد، اما اساساً انعطاف پذیر، قابل اصلاح و تعدیل، و بهبود پذیر است.”

 (© Susan Walsh/AP Images)
پرزیدنت بایدن (چپ) در کنار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه به شرکت کنندگان در نشست برای دموکراسی که در ۹ و ۱۰ دسامبر برگزار شد، خوش آمد می گوید. (© Susan Walsh/AP Images)

بایدن راه اندازی ابتکار ریاست جمهوری برای تجدید دموکراتیک را به منظور تقویت انعطاف پذیری دموکراتیک و ترویج حقوق بشر در سراسر جهان اعلام نمود. دولت بایدن قصد دارد مشروط به تأیید کنگره تا سقف ۴۲۴ میلیون دلار را به حمایت از تلاش ‌ها در پنج حوزه اختصاص دهد:

از جمله ابتکارات جدید، حمایت از یک تلاش چندجانبه به نام صندوق بین المللی برای رسانه های منافع عمومی است. این صندوق از رسانه های مستقل در مناطق با منابع محدود یا در شرایط آسیب پذیر حمایت به عمل خواهد آورد. یک برنامه دیگر از روزنامه نگاران تحقیقی در برابر سانسور محافظت خواهد کرد.

دولت بایدن برای مبارزه با فساد، ابتکار دموکراسی ها علیه پناهگاه های امن را راه اندازی خواهد کرد. هدف این طرح جلوگیری از پنهان کردن دارایی های به دست آمده از طریق فعالیت های غیرقانونی توسط عوامل فاسد خواهد بود.

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و وزارت امور خارجه برای تقویت حضور زنان در محافل سیاسی و حمایت از حقوق آنها، ابتکار پیشبرد رهبری مدنی و سیاسی زنان و دختران را ایجاد خواهند کرد.

بایدن گفت: “دموکراسی تصادفی صورت نمی گیرد. ما باید آن را با هر نسل تجدید کنیم.”

بلینکن گفت: “اگر چه هر یک از کشورهای ما با چالش های واقعی روبرو است، ما نیز می دانیم که دموکراسی همچنان موثرترین راه برای مقابله با این چالش ها و ارتقای کرامت انسانی باقی می ماند.”