(© Carolyn Kaster/AP Images)
دولت بایدن در حال اصلاح نظام مهاجرتی ایالات متحده برای استقبال از مهاجران و خانواده های آنها از طریق یک روند منصفانه، منظم، با شفقت و قانونی است. (© Carolyn Kaster/AP Images)

پرزیدنت بایدن در ۲ فوریه سه فرمان اجرایی را برای اصلاح نظام مهاجرتی ایالات متحده امضا کرد.

این اقدام به دنبال امضای یک فرمان اجرایی در ۲۰ ژانویه برای پایان دادن به ممنوعیت تبعیض آمیز مهاجرت که شمار معدودی از کشورها از جمله برخی از کشورهای آفریقایی و با جمعیت اکثریت مسلمان را تحت تأثیر قرار داده بود، صورت گرفت.

Man with right hand raised and other holding certificate and small flag (© Charlie Neibergall/AP Images)الکس هاگن برایت، از کورالویل، آیووا در مراسم تابعیت در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ در پرینسیپال پارک دموین، آیووا سوگند شهروندی یاد می کند. (© Charlie Neibergall/AP Images)بایدن در مراسم امضای این فرمان اجرایی گفت: “این اقدام برای ایمن تر، قوی تر، کامیاب تر کردن آمریكا با داشتن یک نظام مهاجرتی منصفانه، منظم، با شفقت و قانونی است.”

این سه فرمان اجرایی به منظور بازسازی نظام مهاجرتی ایالات متحده برای استقبال از مهاجران، نگه داشتن اعضای خانواده ها در کنار یکدیگر، و تشویق مهاجران برای مشارکت کامل در ایالات متحده طراحی شده اند. آنها همچنین سیاست هایی که دسترسی و واجد شرایط بودن برای پناهجویی در ایالات متحده را محدود می سازند، به عقب برده، لغو یا اصلاح می کنند.

بنا به گفته کاخ سفید، این فرمان های اجرایی مبتنی بر یک رویکرد کلی دولت در مورد مهاجرت است.

اولین فرمان اجرایی گروه ویژه ای را برای الحاق والدین و کودکانی که طی چهار سال گذشته در مرزهای جنوبی ایالات متحده از هم جدا شده بودند ایجاد می کند. بنا به گزارش های رسانه ای، ۵۴۵ کودک و ۶۲۸ پدر یا مادر در دسامبر ۲۰۲۰ هنوز از هم جدا بودند.

بایدن در مراسم امضای این فرمان در ۲ فوریه گفت: “به لطف خدا و حسن نیت همسایگان، ما این کودکان را به والدین شان ملحق خواهیم کرد و سابقه خود را به عنوان پناهگاهی برای نیازمندان برقرار خواهیم کرد.”

دومین فرمان اجرایی، یک رویکرد چند بعدی را برای مدیریت مهاجرت در آمریکای مرکزی پیشنهاد می کند که بالاترین ارزش های آمریکا را بازتاب می کند.

طبق این فرمان اجرایی، دولت بایدن تلاش خواهد کرد با پرداختن به دلایل اصلی مهاجرت از السالوادور، گواتمالا و هندوراس – موسوم به مثلث شمالی – از طریق اقدامات زیر آینده درخشان تری را برای مردم این کشورها ایجاد کند:

  • مبارزه با فساد، تقویت حاکمیت دموکراتیک و پیشبرد حاکمیت قانون.
  • ترویج احترام به حقوق بشر، حقوق کار و مطبوعات آزاد.
  • مقابله و جلوگیری از خشونت، زورگیری و سایر جنایاتی که توسط گروه های جنایتکار، شبکه های قاچاق و سایر سازمان های جنایی سازمان یافته انجام می گیرند.
  • مبارزه با خشونت جنسی، جنسیتی و خانوادگی.
  • رسیدگی به ناامنی و نابرابری اقتصادی.

سومین فرمان اجرایی برای بازگرداندن ایمان ملی و بین المللی به نظام مهاجرت قانونی ایالات متحده از طریق توسعه استراتژی هایی است که یکپارچگی، همه شمولی و شهروندی مهاجران و پناهندگان در ایالات متحده را ترویج می کنند.