با ایلانا مایرز تایلر، ورزشکار آمریکایی قهرمان المپیک آشنا شوید- پوستر

(State Dept./F. Carter. Photo: © Matthias Schrader/AP Images)

ایلانا مایرز تایلر ۳۷ ساله، حرفه خود به عنوان ورزشکار بابسلد را در ۲۰۰۷ آغاز کرد. در اولین بازی های المپیک زمستانی خود در ۲۰۱۰ در ونکوور، کانادا او همراه با تیمش مدال برنز را در این رشته کسب کرد. در دو مسابقات المپیک زمستانی بعدی، او و تیمش مدال نقره را به دست آوردند. مایرز تایلر همچنین یک مربی ورزشکار برای سازمان غیرانتفاعی قهرمانان کلاس درس است، که بین ورزشکاران المپیک و پارالمپیک و دانش آموزان و معلمان در جوامع محروم مشارکت ایجاد می کند.