با رندی بری، فرستاده ویژه ایالات متحده برای دفاع از حقوق دگرباشان جنسی آشنا شوید

رندی بری، دیپلمات با سابقه، به دست و پنجه نرم کردن با چالش ها عادت دارد. تازه ترین مأموریت او مأموریتی است که جای خاصی در قلبش دارد.

بری اخیرا به عنوان نخستین فرستاده ویژه ایالات متحده برای دفاع از حقوق بشری دگرباشان جنسی (همجنسگرایان، دوجنسگرایان، دگرجنس شدگان و افراد بیناجنس) منتصب شد.

بری که آشکارا همجنسگرا، مزدوج  و پدر دو فرزند است، در این سمت که منحصرا توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده ایجاد شده خدمت می کند تا بر اهمیت احترام برای حقوق دگرباشان جنسی در سراسر جهان تاکید کند. همانطور که جان کری، وزیر امور خارجه گفته است، بری به سراسر جهان سفر خواهد کرد و با دولت ها، گروه های مدنی و کسب و کارها همکاری خواهد کرد تا این پیام را به گوش همه برساند که “زمان آن فرارسیده است که برابری و شأن و منزلت همه افراد، صرفنظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شان محترم شمرده شود.”

بری توضیح می دهد، هیچ گروه بندی خاصی برای دگرباشان جنسی وجود ندارد، “آنها شایسته همان حقوقی هستند که دیگران از آن برخوردارند.”

در بسیاری از کشورها، دگرباشان جنسی با خشونت و تبعیض مواجه هستند، و همجنسگرایی در نزدیک به هشتاد کشور یک جرم شناخته می شود. بری به مأموریت خود متعهد است، زیرا نه تنها “ترویج حقوق بشری همه افراد، ازجمله دگرباشان جنسی در همه جا” یک اولویت در سیاست خارجی ایالات متحده است، بلکه همچنین “کار درستی است که باید انجامش داد.”

در حالیکه بری برای ترویج حقوق دگرباشان جنسی در سراسر جهان فعالیت می کند، او را در توئیتر دنبال کنید.