می گویند زبان عشق جهانی است، ولی هر فرهنگی واژه های خاص خود را برای تعریف روابط عاشقانه دارد. این مسئله در مورد فرهنگ ایالات متحده هم صدق می کند.

با پنج اصطلاح رایج که آمریکایی ها برای تشریح عاشق شدن و دل بریدن به کار می برند، آشنا شوید.

To have a crush on someone

یک پسربچه، گونه  یک دختربچه را می بوسد (Thinkstock)
(Thinkstock)

معنی: احساس و علاقه و یا جاذبه شدیدی به کسی داشتن (اغلب برای کوتاه مدت و بدون برقراری رابطه)

کاربرد محاوره ای: “ماه پیش علاقه شدیدی به کلر داشت، ولی این ماه عاشق دلباخته امیلی شده.”

To hit it off

یک پسر و دختر راکت تنیس در دست دارند (Thinkstock)
(Thinkstock)

معنی: با یکی از همه لحاظ ساختن از همان اول آشنایی.

کاربرد محاوره ای: “بِن و جنیفر از همان اول آشنایی با هم جور بودند.”

To fall for someone

یک پسربچه در یک منظره پاییزی یک دسته برگ می دهد (Thinkstock)
(Thinkstock)

معنی: عاشق یک نفر شدن.

کاربرد محاوره ای: “فکر کنم دارم عاشق جِس میشم. از ذهنم بیرون نمیره.”

To break up

یک پسربچه و یک دختربچه کنار یکدیگر روی صندلی نشسته اند و به جهت های مخالف نگاه می کنند. (Thinkstock)
(Thinkstock)

معنی: پایان دادن به یک رابطه عاشقانه.

کاربرد محاوره ای: “آنها هفته پیش از هم جدا شدند، ولی می خواهند با هم دوست بمانند.”

To make up

چهار بچه ، دست به گردن هم انداخته اند (Thinkstock)
(Thinkstock)

معنی: آشتی کردن. دوباره دوست شدن با کسی بعد از دعوا.

کاربرد محاوره ای: “دیروز با هم یک دعوای حسابی داشتیم، ولی امروز آشتی کردیم.”

بیشتر بیاموزید

با اصطلاحات ورزشی ، اصطلاحات دانشجویی ، اصطلاحات هنری یا اصطلاحات آشپزی آشنا شوید.

ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره  که شامل فایل های صوتی می شوند، برای تمرین انگلیسی آمریکایی ارائه می دهد. تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. صدای آمریکا داستان های خبری، پادکست و دیگر ابزار رایگان را در اختیار دانش آموزان سطوح مختلف قرار می دهد.