آیا تاکنون پیش آمده که دوستان شما سعی کنند کاری کنند که شما از آنها تعریف کنید؟ اگر در حال یادگرفتن انگلیسی آمریکایی هستید، می دانید که آنها در تلاش قلاب انداختن برای شنیدن تعریف و تمجید “یا به اصطلاح آمریکایی در حال ماهیگیری برای تحسین” هستند – و معمولا این کار را از طریق شکسته نفسی انجام می دهند.

آمریکایی ها اصطلاحات گوناگونی دارند که در آن برای بیان خلاقانه افکار خود به حیوانات اشاره می کنند. بسیاری از این اصطلاحات گویای خصوصیاتی است که معمولا به حیوانات مورد اشاره نسبت داده می شوند.

در این جا پنج اصطلاح را که به حیوانات اشاره دارند یاد بگیرید، از آنها به موقع استفاده کنید، و به خاطر مهارت های خود در زبان انگلیسی مورد تحسین قرار بگیرید.

Elephant in the room

(عکس از شاتراستاک)

معنی: یک مشکل بزرگ و مشخص یا یک شرایط ناراحت کننده که مردم از صحبت کردن در مورد آن و یا تایید آگاهی خود از آن خودداری می کنند.

کاربرد محاوره ای:

“Our company’s financial trouble is the elephant in the room. The company president never talks about it, and we don’t discuss it at any meetings.”

To get (have) butterflies (in one’s stomach)

 معنی: دلهره، در مورد چیزی نگران یا/ و هیجان زده بودن

کاربرد محاوره ای:

“We’ve been married for 20 years, but I still get butterflies in my stomach when I see my wife after we’ve been apart.”

To get (one’s) ducks in a row

(عکس از شاتراستاک)

معنی: کارها را ردیف کردن. کاملا آماده شدن و همه چیز را سازماندهی کردن.

کاربرد محاوره ای:

“The manager has given his employees a few days to get their ducks in a row. If they don’t get organized and improve their performance, he’ll fire them.”

The early bird catches the worm

 معنی: هر کسی که اول برسد، از بهترین بخت موفقیت برخوردار است.

کاربرد محاوره ای:

“I always get to work earlier than everyone else, and today I got a raise! The early bird catches the worm.”

Don’t count your chickens before they hatch

(Shutterstock)

معنی: تا چیزی به وقوع نپیوسته است، روی آن حساب نکنید؛ بر پایه رویدادهایی که هنوز به وقوع نپیوسته اند، برنامه ریزی نکنید. “جوجه را آخر پاییز می شمارند.”

کاربرد محاوره ای:

“I know the new company president has promised to give you a big raise, but don’t count your chickens before they hatch. Wait until you get the raise before you buy that new car.”

 بیشتر بیاموزید

با چند اصطلاح رایج دیگر در انگلیسی آمریکایی که در آنها از واژه های مربوط به زنبورها، غذا، و فوتبال استفاده می شود، آشنا شوید.

ShareAmerica  مجموعه مقالات همراه با فایل های صوتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره  و  کمک به شما جهت تمرین زبان ارایه می دهد. تارنمای انگلیسی آمریکایی نیز دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.