برخی از شگفت انگیزترین جانوران جهان در آستانه انقراض قرار دارند. شما ممکن است درباره بحران قاچاق که ببرها و فیل ها با آن رو به رو هستند مطالبی را شنیده باشید. اما آیا در مورد پانگولین یا پولک پوست ها یا درباره آن چه که بر سر مرجان ها می آید (بله، مرجان ها هم در شمار جانوران هستند) چیزی شنیده اید؟

پوستر رایگان ما را دانلود کنید و تعداد بی شماری از گونه های جانوری را که همه آنها به خاطر تجارت قاچاق حیات وحش تهدید شده اند، ببینید. شما هم می توانید قبل از اینکه دیر شود به جلوگیری از قاچاق حیات وحش کمک کنید. در اینجا به چند طریقه اشاره می شود:

  • در یکی از گروه های زیست محیطی منطقه ای که در آن زندگی می کنید داوطلب شوید.
  • از خرید فراورده هایی که با استفاده از اندام های جانوران در معرض خطر ساخته شده اند، خودداری کنید.
  • با پشتیبانی از یکی از گروه های محافظت از جانوران “کفالت” یک جانور را به عهده بگیرید.
  • با انتشار اهمیت این مسئله در جلوگیری از آن کوشا باشید!

با کلیک کردن روی تصویر زیر پوستر رایگان خود را دانلود کرده و دست به کار شوید.

طرح رنگینی از جانوران در معرض انقراض (وزارت امور خارجه/طراحی از فیل پارکز)
(وزارت امور خارجه/طراحی از فیل پارکز)