ببینید آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده چگونه به مادران در سراسر جهان کمک می کند

A mother holding her newborn baby's hand (© Karen Kasmauski/The Maternal and Child Survival Program)
یک مادر جوان نوزاد یک روزه خود را در یک بیمارستان در ماداگاسکار در آغوش گرفته است. (The Maternal and Child Survival Program/Karen Kasmauski)

در برخی از کشورهای جهان، بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان می توانند جان زنان را به خطر بیاندازند.

به منظور کاهش این خطرات برای مادران، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده  (USAID) از طریق ابتکار MOMENTUM  کمک های مالی خود را برای سلامت مادران و کودکان در مناطق پر خطر  چندین کشور منتخب افزایش داده است.

آیرین کوئک، مدیر دفتر بهداشت جهانی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده گفت: “فقط در ده سال گذشته، آژانس توسعه بین المللی به نجات جان تقریباً ٣‚٩ میلیون کودک و ٣۴۰ هزار زن کمک کرده است.”

اما با وجود بهبود کلی وضعیت در عرصه بهداشت زنان و کودکان در سراسر جهان، “دستور کاری برای بهبود سلامت زنان، نوزادان، و کودکان در برخی مناطق هنوز ناتمام باقی مانده است.”

Man sitting on bed next to woman sitting up in bed, with both holding new baby lying between them (USAID)
یک زوج جوان و نوزادشان در بخش زایمان یک بیمارستان در یامونا ویهر، هند. (USAID)

MOMENTUM مجموعه ای از طرح ها برای ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت به زنان و کودکانی است که در جوامع آسیب پذیر کوچک و بزرگ زندگی می کنند. این ابتکار با کمک به کشورها در توسعه دادن یک نظام مراقبت های بهداشتی مبتنی بر داده های علمی که نیازهای هر جامعه را در نظر می گیرد، به دنبال کاهش موارد مرگ و میر زنان و کودکان است.

برای مثال، سودان جنوبی دارای یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است. در کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا، تعداد زیادی از موارد مرگ و میر مادران در اثر پیچیدگی های قابل پیشگیری، مانند خونریزی شدید، فشار خون بالا در دوران بارداری، عفونت و عوارض زایمان رخ می دهند.

MOMENTUM به سودان جنوبی و دیگر کشورها به گسترش دسترسی به برنامه های اختیاری تنظیم خانواده و همچنین به خدمات مراقبت های بهداشتی برای مادران، نوزادان و کودکان کمک خواهد کرد. این خدمات شامل ترویج زایمان در بیمارستان و حصول اطمینان از حضور مددکاران بهداشتی حرفه ای هنگام و پس از زایمان است، تا ارائه دهندگان خدمات بهداشتی بهتر و سریعتر بتوانند مشکلات را شناسایی کرده و به آنها بپردازند.

کوئک گفت: “آژانس توسعه بین المللی از طریق MOMENTUM به کشورها در هر مقطع توسعه نظام مراقبت های بهداشتی شان که هستند کمک خواهد کرد و از پیشرفت شان به سوی دستیابی به خود اتکایی حمایت به عمل خواهد آورد.”

کمک هزینه ١٣۰ میلیون دلاری دو طرح اولیه اعلام شده و در دست انجام هستند. انتظار می رود سومین طرح، دیرتر در ٢۰٢۰ اعلام شود.

کمک مالی ابتکار MOMENTUM همچنین برای تلاش های نظارتی و ارزیابی طرح ها نیز به کار بسته خواهد شد تا از کارآیی طرح ها در هر جامعه اطمینان حاصل شود.