چه موضوع هایی برای شما اهمیت دارند؟ تغییرات آب و هوا؟ افراط گرایی خشونت آمیز؟ حقوق بشر؟ بخت یار شما است: سازمان ملل متحد نیز برای این مسائل اهمیت قائل است و می خواهد صدای شما و ۱٫۸میلیارد جوان در جهان را بشنود.

اگر نمی دانید چگونه با سازمان ملل به مشارکت بپردازید، دنیا ناصر، ناظر جوان ایالات متحده در سازمان ملل برایتان توصیه ای دارد: با هیئت نمایندگی کشور خود در سازمان ملل تماس بگیرید، و بپرسید چه کاری از دست تان برمی آید.  او می گوید: ” آنها به دنبال جوانانی هستند که می خواهند… صدا و دیدگاه هایشان را ارائه دهند.”

جوانان کشور خود را به مشارکت دعوت کنید

کشورهای زیادی در هیئت های نمایندگی خود در سازمان ملل نماینده جوانی مانند دنیا ناصر دارند. نمایندگان یا ناظران جوان- عنوانی که بدان شهرت دارند- نماینده جوانان در گفتگوهای جهانی هستند.

با وزارت امور خارجه کشور خود تماس بگیرید و از چگونگی ارائه درخواست برای این که نماینده جوان کشورتان باشید، اطلاعات کسب کنید. اگر کشور شما برنامه ای برای نماینده جوان ندارد، برای ایجاد چنین برنامه ای با سازمان های جوانان همکاری کنید. انجمن های بسیاری از کشورها در سازمان ملل متحد بخش هایی برای جوانان دارند که می توانند کمک کنند.

نقش رهبران جهانی را ایفا کنید

هر سال هزاران دانشجو از ده ها کشور با مشارکت در الگوی سازمان ملل متحد به معنی دیپلمات بودن پی می برند. این الگو نوعی شبیه سازی است که در آن دانش آموزان نقش نمایندگان کشورها را در سازمان ملل متحد ایفا می کنند.  شما هم می توانید این کار را انجام دهید.

شما ضمن ایراد سخنرانی و مذاکره پیرامون پیمان نامه های بین المللی، دانش، مهارت و ارتباطات لازم را برای این که در سطح جهانی تاثیرگذار باشید به دست می آورید. و با بیش از  ۴۰۰ کنفرانس وابسته به الگوی سازمان ملل متحد در سرتاسر جهان، این برنامه یک فرصت تمام عیار برای دیدن مکان های تازه است.

اگر شما دانشجو هستید، حتی ممکن است برای یک دوره کارآموزی در سازمان ملل متحد واجد شرایط باشید. فارغ التحصیلان دانشگاه می توانند خدمت به عنوان داوطلب سازمان ملل متحد را مد نظر قرار دهند و یا برای برنامه متخصصان جوان تقاضا می دهند.