بحران آب و هوا چگونه بر برابری جنسیتی تأثیر می گذارد

بنا بر مطالعات انجام گرفته، با وخیم شدن بحران اقلیمی، زنان و دختران بیش از مردان و پسران تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

در دوران درگیری و بحران مانند پس از یک فاجعه طبیعی یا در طول مهاجرت جمعی ناشی از کمبود آب و خرابی محصولات کشاورزی، زنان و دختران در معرض خطر بیشتری برای تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله در طول مسیر مهاجرت و در اردوگاه های پناهندگان قرار دارند.

برای مثال، در ۲۰۱۴ در جریان سیل ناگهانی در جزایر سلیمان تقریباً ۹۰٪ تلفات را زنان و کودکان تشکیل دادند. به گفته یونیسف، این درصد بالا (PDF,10MB)  به این دلیل است که هنجارهای فرهنگی در این کشور حکم می کند که زنان به عنوان سرپرست جوانان و سالمندان در خانه بمانند. هنگام وقوع سیل زنان قادر به فرار نبودند در حالیکه مردان که در فضای باز کار می کردند توانستند به مکان های بالاتر از سطح آب بروند.

بنا به مؤسسات ملی بهداشت ایالات متحده در سوریه که با خشکسالی مواجه است، زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان سرپرست خانوار در معرض خطر بیشتری برای عدم دسترسی بیست و چهار ساعته به آب قرار دارند. و هنگامی که زنان سوری به دلیل درگیری یا عدم دسترسی به آب مهاجرت می کنند، می توانند با خشونت جنسیتی مواجه شوند. در اردن ۲۹ درصد زنان پناهنده سوری یک گونه خشونت جسمی را تجربه کرده اند.

در عین حال، زنان و دختران رهبران و عوامل تغییر در اقدامات اقلیمی هستند. نشان داده شده است که کشورهایی که زنان در مقامات رهبریدآن قرار دارند، بیشتر و بهتر از محیط زیست محافظت می کنند.

مونیکا مدینا، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اقیانوس ها و محیط زیست بین المللی و علمی در سخنرانی خود در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل COP27  در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ گفت: “ما می دانیم که مقابله با بحران آب و هوایی و دستیابی به برابری جنسیتی به طور جدایی ناپذیری با هم پیوند خورده اند. و اکنون ما فرصت فوق العاده ای پیش رو داریم.”

واکنش دولت ایالات متحده

یکی از راه های ایجاد آینده ای عادلانه تر از لحاظ آب و هوایی، شمول زنان، دختران و جوامع به حاشیه راهنده شده در روند اتخاذ راهبردها برای کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری است.

براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، زنان فقط ۲۲٪ از صنعت بین المللی نفت و گاز و فقط ۳۲٪ از بخش انرژی تجدیدپذیر را تشکیل می دهند، اما زنان در هزاران بخش دیگر مانند کشاورزی و گردشگری که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته اند، بیش از حد حضور دارند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) و سایر آژانس های ایالات متحده در حال تأمین بودجه برنامه ها با هدف توانمندسازی زنان در زمینه انرژی تجدیدپذیر و دیگر زمینه ها هستند تا آنها را به پیوستن به تلاش ها در مبارزه با بحران اقلیمی تشویق کنند .

ایالات متحده در نشست COP27 در شرم الشیخ مصر اعلام کرد که آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده بیش از ۲۱٬۸ میلیون دلار به صندوق اقدام برای ایجاد برابری جنسیتی در مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص داده است؛ مبلغی که نسبت به کمک ایالات متحده به این صندوق در کنفرانس COP26 ،  ۱۴ میلیون دلاری افزایش یافته است.

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده از طریق راه های زیر همچنان به کمک به زنان در رهبری اقدامات اقلیمی ادامه خواهد داد:

  • یک صندوق جدید برابری جنسیتی اقلیمی که از طریق یک مشارکت پنج ساله با شرکت آمازون راه اندازی شده است. این صندوق با یک تعهد اولیه ۶ میلیون دلاری شروع به کار می کند و سرمایه گذاری هایی برای سازمان ها و کسب و کارها تحت رهبری زنان که راه حل های آب و هوایی که از نظر جنسیتی عادلانه می باشد را در کشورهای کمتر توسعه یافته پیش می برند، تضمین خواهد کرد.
  • تداوم مشارکت پیشبرد جنسیت در محیط زیست (AGENT) با اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت که به سازمان هایی که برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت در بخش های آب و هوایی تلاش می کنند، کمک مالی ارائه می دهد.
  • سرمایه گذاری در تعلیم و آموزش مهارت به زنان و جوانان. آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یک سرمایه گذاری اولیه ۲۳ میلیون دلاری در برنامه جدید نه ساله “پیشگامان مصر” انجام داده است که هدف آن ایجاد یک نیروی کار مصری فراگیرتر و توانمندتر با تأکید بر بخش هایی مانند محیط زیست و انرژی با پتانسیل مشارکت برای دستیابی به اهداف اقلیمی است .

دفتر امور جهانی زنان وزارت امور خارجه همچنین پروژه ای را برای افزایش مشارکت زنان در نیروی کار جهانی انرژی پاک، و همچنین یک شبکه جهانی دخترانی که برای رهبری و پیشبرد راه حل های آب و هوایی و حمایت از سیاست های اقلیمی در داخل و خارج از کشور فعالیت می کنند، راه اندازی خواهد کرد.

دیگر دفاتر وزارت امور خارجه در حال پیشبرد استراتژی زنان در حوزه انرژی هستند که از سازمان هایی که مشارکت زنان در گفتگوها و مباحث سیاسی مرتبط با آب و هوا را توانمند می سازند و آنها را در فرایندهای ملی تغییرات اقلیمی ادغام می کنند حمایت به عمل می آورد.

در پاسخ به پرسش در مورد دلیل این گفتگوها و تعهدات، مدینا گفت: “زیرا بار دیگر شواهد نشان می دهد که اولویت دادن به توانمندسازی زنان و دختران با همه تنوعی که دارند، در مبارزه با بحران اقلیمی تلاش های ما را موفق تر خواهد کرد، بنابراین ما به بهره برداری از این پتانسیل عظیم ادامه خواهیم داد.”