گفته می شود که اگر بهترین ها را بخواهید باید پول زیادی برای آن پرداخت کنید. ولی اگر با یک آمریکایی صحبت کنید، به شما خواهد گفت که بهترین یا رضایت بخش ترین چیزها در زندگی در حقیقت رایگان هستند. یادگیری یک زبان خارجی می تواند ازجمله آن چیزها باشد.

با پنج اصطلاح آمریکایی که با پول سر و کار دارند، آشنا شوید:

Cash cow

یک جعبه پول به شکل گاو که با اسکناس های یورو پوشیده شده است. (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: یک شخص یا چیزی که به طور مستمر بهره دارد و برای شرکت یا سازمانی پول ساز است.

کاربرد محاوره ای:

“The popular actor was a cash cow for the movie studio.”

“آن هنرپیشه محبوب برای استودیوی فیلمسازی حسابی پول ساز بود.”

Cut your losses

معنی: پایان دادن به کاری برای جلوگیری از ضرر یا متوقف کردن ضرر یا خسارت وارد شده.

کاربرد محاوره ای:

“You’ve lost a lot of money. It’s time to cut your losses and move on.”

“خیلی پول از دست دادی. وقتش رسیده که جلوی ضرر را بگیری و به کاری دیگر بپردازی.”

Foot the bill

یک مرد همراه با چند نفر پشت میز رستوران نشسته، و به گارسن پول می دهد (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: پرداخت پول در قبال چیزی؛ پرداخت صورت حساب برای شخص دیگر.

کاربرد محاوره ای:

“My boss will foot the bill for our holiday party. It will cost a lot of money!”

“رئیس من صورت حساب مهمانی تعطیلات را می پردازد. خیلی گران تمام می شود!”

Money to burn

معنی: پول بیش از اندازه؛ خرج پول طبق علاقه و سلیقه.

کاربرد محاوره ای:

 “John always eats at expensive restaurants. He must have money to burn.”

“جان همیشه در رستوران های گران قیمت غذا می خورد. پولش از پارو بالا می ره.”

Make a killing

یک مرد پشت جعبه ای پر از پول نشسته، و پول به هوا پرتاب می کند (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: پول زیاد درآوردن، از موفقیت مالی برخوردار بودن.

کاربرد محاوره ای:

“I made a killing in the stock market this year, so I bought a car.”

“من امسال در بازار سهام خیلی پول درآوردم، بنابراین یک ماشین خریدم.”

بیشتر بیاموزید

ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره، یا آشنایی با چندی از اصطلاحاتی که در آنها به حیوانات، رنگ ها، درخت ها، و آزادی اشاره می شود، ارائه می دهد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیس بوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.