دست کم یک زن یا دختر از هر سه نفر در طول عمرش مورد خشونت یا سوء رفتار قرار خواهد گرفت. اگر این رقم برای شما به اندازه کافی تکان دهنده نیست، نگاهی به آمار زیر بیاندازید:

  • از هر پنج زن، یک زن در طول عمر خود مورد تجاوز جنسی یا مورد حمله به قصد تجاوز قرار خواهد گرفت.
  • خشونت به اندازه سرطان باعث جان باختن یا ناتوان شدن زنان ١٥ تا ٤٤ ساله می شود.
  • امروزه تقریباً ١٢٠ میلیون دختر و زن با عواقب ختنه یا ناقص سازی آلت جنسی شان زندگی

می کنند.

بر اساس این آمار شوم است که سازمان ملل با مشارکت با مرکز رهبری جهانی زنان در دانشگاه راتگرز، جهان را به گرامیداشت روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان که هر سال در ٢٥ نوامبر برگزار می شود و شرکت در ١٦ روز فعالیت برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت  فرامی خواند.

یک زن با نوشته هایی روی دستش علیه خشونت مبتنی بر جنسیت اعتراض می کند. (سازمان ملل)
(سازمان ملل)

از ٢٥ نوامبر تا ١٠ دسامبر که روز بین المللی حقوق بشر است، فعالان در سراسر جهان آگاهی عموم را درباره خشونت مبتنی بر جنسیت که نه تنها حقوق بشر دختران و زنان را نقض می کند، بلکه جوامع شان را از استعداد و دانش آنها محروم می کند، افزایش می دهند.

مرکز رهبری جهانی زنان در راتگرز برای کمک در برنامه ریزی فعالیت های تان، مجموعه ای از ابزارها را برای اقدام به چند زبان ارائه می دهد و در سرتاسر جهان رویدادهایی را به مناسبت این کمپین میزبانی می کند. سازمان ملل همچنین شما را به Orange YOUR Neighbourhood و پیش گرفتن اقدامات دیگر برای حمایت  از این کمپین دعوت می کند.

پاتریک استوارت، بازیگری که در دوران کودکی شاهد سوء رفتار با مادرش بوده گفت که خشونت علیه زنان آموخته می شود. او گفت: “هر یک از ما باید رفتار و عملکردهایی را که صورت گرفتن چنین خشونت ها را امکان پذیر می کنند، و یا چشم پوشاندن از آن و بخشیدن آن را توجیه می کنند، مورد بررسی قرار داده و آنها را تغییر دهیم. من قول می دهم این کار را انجام دهم و از سایر مردها و متحدان نیز دعوت می کنم که همین کار را نیز انجام دهند.”