برنامه های غذایی ایالات متحده به تغذیه کودکان در سراسر جهان کمک می کنند و به کشاورزان کشورهای در حال توسعه یاری می رسانند تا بهره وری خود را افزایش دهند.

بر اساس گزارش بین المللی کمک های غذایی وزارت کشاورزی (USDA)، ایالات متحده از طریق برنامه غذا برای پیشرفت وزارت کشاورزی در سال مالی ۲۰۱۹ (از اول اکتبر ۲۰۱۸ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹) بیش از ۳۵۱ میلیون دلار کمک غذایی به کشورهای در حال توسعه تحویل داد و وعده های غذایی را برای ۱͵۴ میلیون کودک تأمین کرد.

وزارت کشاورزی ایالات متحده در این گزارش که در ۲۴ نوامبر منتشر شد، می گوید: “این کمک ها به تأمین وعده های غذایی در مدارس کمک کرده و از ابتکارات ایجاد ظرفیت که باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی و بهبود توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شدند، حمایت به عمل آوردند.

برنامه های کمک غذایی وزارت کشاورزی ایالات متحده همچنین بازرگانی محصولات کشاورزی را تقویت کرده و ایالات متحده را به عنوان یک شریک تجاری ترجیحی ترویج می کنند

(Graphic: State Dept./M. Rios)

کمک های توزیع شده از طریق برنامه های کمک غذایی وزارت کشاورزی ایالات متحده در سال مالی ۲۰۱۹ به بیش از ۴͵۴ میلیون نفر در ۴۵ کشور آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی و مرکزی تحویل داده شدند.

برنامه های مختلف وزارت کشاورزی ایالات متحده که از طریق سازمان های داوطلبانه و بین المللی پیاده می شوند، بودجه برنامه های غذایی و تغذیه ای مدارس را در سراسر جهان تأمین می کنند و به کشاورزان برای افزایش بهره وری برنامه های آموزشی و کمک های فنی ارائه می دهند.

برنامه بین المللی مواد غذایی برای آموزش و تغذیه کودکان مک گاورن- دُل وزارت کشاورزی ایالات متحده، به کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا در مدارس برنامه های تغذیه پایدار ایجاد کنند. در سال مالی ۲۰۱۹، توافقنامه های این برنامه ۱۹۸ میلیون دلار کمک به ۹ کشور از جمله کامبوج، هائیتی، مالاوی، موریتانی، موزامبیک و ازبکستان یاری رساند.

برنامه غذا برای پیشرفت وزارت کشاورزی ایالات متحده که هدف آن افزایش بهره وری کشاورزان و گسترش دسترسی آنها به بازارها است، در سال مالی ۲۰۱۹ در ۳۳ کشور فعالیت داشت و دسترسی به بیش از ۱۳۱ میلیون دلار کمک مالی در صنعت کشاورزی را تسهیل نمود و نزدیک به ۱۸۷ هزار نفر را به استفاده از روش های بهبود یافته کشاورزی یا فناوری های پیشرفته سوق داد .

به عنوان مثال، در غنا، برنامه غذا برای پیشرفت به ۷۶۴۱ مرغدار کمک کرد تا هزینه های تولید را کاهش دهند و بیش از ۱۲۸ میلیون دلار فروش داشته باشند. کمک این برنامه همچنین از تلاش کشاورزان ادویه جات در اندونزی برای اطمینان از مطابقت محصولاتشان با استانداردهای بازارهای بین المللی پشتیبانی کرد.