برنامۀ یک مرد برای متوقف ساختن یار گیری تروریست ها: “پایان بلاتکلیفی”

محمد علی، فعال حقوق بشر، طی سخنانی در برنامه TED تروریسم را با بیکاری ارتباط می دهد. (عکس از TED)

چگونه کسی می تواند جاذبۀ پیوستن به گروه های تروریستی را در سومالی و دیگر نقاط جنگ و ستیز از میان ببرد؟ محمد علی، یک آمریکایی سومالیایی تبار ممکن است پاسخ این پرسش را یافته باشد: کار آفرینی.

سید علی در  سخنانی در برنامهTED  گفت: “به عقیدۀ من  کارآفرینی بهترین ابزار بر ضد بلاتکلیفی و انتظار برای آینده است.” کار آفرینی “جوانان را برای این که فرصت های اقتصادی را که ناامیدانه در جستجویش هستند بیافرینند توانا می سازد.” علی شرح داد که چگونه کار آفرینی در سومالی معیشت جوانان را که فرصت های کمی در اختیار دارند تأمین می کند، در غیر این صورت آنها به خاطر دست آورد مالی به گروههای ترور می پیوندند.

بیش از دو سوم جمعیت سومالی پایین تر از سی سال دارند، و هدف اصلی یارگیران تروریست به شمار می روند. طبق  گزارش ٢٠١٢ سازمان ملل متحد در زمینۀ توسعۀ انسانی در سومالی ، ٦٧ درصد از جوانان سومالیایی بی کارند. این موضوع به تلاش های علی نیرو می بخشد.

علی دارای دانشنامۀ حقوق از کالج بوستون است. او در سال ٢٠١٢  بنیاد lftiin   را “برای تشویق فرهنگ تغییر، صلح و نوآوری در میان کارآفرینان و رهبران جوان در کشورهایی که یک دوران جنگ و ستیز را پشت سر گذاشته اند”، به وجود آورد.

در ٢٠١٣، بنیاد Iftiin در مشارکت با وزارت امور خارجه گردهمایی نسل تغییر را در موگادیشو، پایتخت سومالی، سازمان داد. ٩٠ جوانی که در گردهمایی حضور یافتند در کارگاه هایی در زمینۀ کارآفرینی اجتماعی که در آن یک شرکت نو بنیاد می کوشد همزمان با دستیابی به سود، یک مسئلۀ مبرم اجتماعی را نیز حل کند، شرکت کردند.

علی در آن گردهمایی گفت: “همۀ شما … امروز در اینجا امید آیندۀ سومالی هستید. شما بی شک آنچه را که برای تغییر سومالی لازم است در اختیار دارید.”