برگزاری نمایشگاه نقاشی های خیابانی در هیوستون با هدف الهام بخشیدن

 (© @superkant and @CyVisualsMiami for @StreetArtMankind)
هنرمند ویکتور اَش این نقاشی دیواری را در هیوستون خلق کرده است. (© @superkant and @CyVisualsMiami for @StreetArtMankind)

یک پروژه هنری عمومی همچنان توجه مردم در سراسر جهان را به عدالت اجتماعی جلب می کند.

هیوستون میزبان تازه ترین نمایشگاه نقاشی های خیابانی بود که توسط هنر خیابانی برای بشریت، یک سازمان غیرانتفاعی در نیویورک برگزار شد و به ۸۰ هنرمند بین المللی کمک کرده است تا نقاشی های دیواری با مضمون حقوق بشر بسازند و آنها را در پیاده روهای شلوغ در شهرهای بزرگ به نمایش بگذارند. هدف جلب توجه و تشویق مردم به عمل است.

مسئولان در هیوستون انرژی سبز، تغییرات اقلیمی، برابری اجتماعی و آموزش را به عنوان موضوعات نمایشگاه فعلی به نام “هنر بزرگ. تغییر بزرگتر” انتخاب کرده اند.

ده هنرمند از ایالات متحده و سایر کشورها ۹ نقاشی دیواری را در این شهر تکمیل کردند که بیش از ۱٬۵ کیلومتر را پوشش می دهد.

هنر خیابانی برای بشریت در برنامه ریزی برای این نمایشگاه با مقامات شهری و سازمان های غیرانتفاعی مانند برنامه جهانی غذا ایالات متحده همکاری می کند. آدری و تیبو دکر که در سال ۲۰۱۵ با هم این سازمان را تأسیس کردند به دنبال پیاده ‌روهای شلوغ در شهرهای بزرگ هستند تا این گونه هنرها را به نمایش بگذارند.

آنها تأکید می کنند که هنر به دلیل قدرتی که در جلب توجه بیننده و تحریک تفکر انتقادی در مورد مسائل ضروری دارد، می تواند وسیله ای برای ایجاد تغییر اجتماعی باشد.

تیبو دکر در سال ۲۰۲۱ به ShareAmerica گفت: “هنر زبان مشترک جهانیان است و همه نسل ها آن را درک می کنند، بنابراین ما می خواستیم از آن به طور مثبتی استفاده کنیم.”

برای نمایشگاه های قبلی، آدری و تیبو دکر برای برجسته کردن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل با این نهاد همکاری کردند.

تیبو دکر گفت: “ما معتقدیم که هنر در ایجاد تغییر اجتماعی مؤثر است. ما معتقدیم که هنر در کل این قدرت را دارد که بر ذهن و روح مردم تأثیر بگذارد و میان آنها گفتگو ایجاد کند.”

نمایشگاه های قبلی به کار کودکان، برابری جنسیتی، قاچاق انسان و گرسنگی در جهان پرداختند.

 (© @superkant and @CyVisualsMiami for @StreetArtMankind)
آنا ماریتا، یک هنرمند اهل هیوستون این نقاشی دیواری را در هیوستون خلق کرده است. (© @superkant and @CyVisualsMiami for @StreetArtMankind)