برگه های رأی در انتخابات ایالات متحده به چندین زبان ارائه داده می شوند

Woman holding an i voted sticker (© Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)
شی ساموئل اهل لس آنجلس، پس از رأی دادن در انتخابات ٢۰١۸ برچسب "من رأی دادم" خود را نشان می دهد..

رأی گیری یکی از پایه های مهم دموکراسی است. ایالات متحده برگه های رأی را به چندین زبان منتشر می کند تا به رأی دهندگانی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند در انتخاب رهبران شان و اظهار نظر در مورد مسائل مهم کمک کند.

برای مثال در کالیفرنیا، رأی دهندگان در انتخابات سوم نوامبر قادر خواهند بود برگه رأی خود را ازجمله زبان های متعدد به عربی، ارمنی، همونگ، کره ای، فارسی، اسپانیایی، سریانی، یا  تاگالوگ انتخاب کنند.

ویتنی کیزینبری، مدیر مرکز طراحی مدنی، برگه های رأی چندزبانه را یک گام اساسی و یک پل برای شرکت فراگیرتر در دموکراسی آمریکا تلقی می کند. این برگه های رأی به شهروندانی که برای نخستین بار در این فرایند شرکت می کنند اعتماد به نفس می دهند تا به درستی رأی های خود را به صندوق اندازند.

به گفته کیزینبری: “ما هر چه بیشتر بتوانیم در درک ساز و کار رأی گیری به مردم کمک کنیم … برداشتن این گام بزرگ و مشارکت کامل در جامعه مان برای آنها آسان تر خواهد شد.”

به منظور از میان برداشتن موانعی که برخی از بومیان آلاسکا، بومیان آمریکایی، آمریکایی های آسیایی تبار و شهروندان با میراث اسپانیایی در مراکز رأی گیری با آن مواجه بودند، کنگره ایالات متحده با اضافه کردن یک اصلاحیه به قانون حق رأی ١٩۶۵، در سال ١٩٧۵دسترسی به زبان های مختلف را به تصویب رساند.

ردیفی از کتابچه ها. (© Lucy Nicholson/Reuters)
راهنمای رأی گیری به چندین زبان در یک مرکز رأی گیری در سانتا مونیکا، کالیفرنیا در دسترس هستند. (© Lucy Nicholson/Reuters)

مطابق بند ٢۰٣ این اصلاحیه، در صورتیکه بیش از ١۰ هزار نفر یا ۵ درصد از شهروندان واجد شرایط رأی گیری حوزه های قضایی، متعلق به یک گروه اقلیتی واحد یا دارای سطح سواد پایین باشند، و یا اینکه به خوبی انگلیسی صحبت نکنند، مسئولین موظفند در این زمینه کمک ارائه دهند.

برگه های رأی چندزبانه می بایست در انتخابات مقدماتی، انتخابات سراسری، انتخابات مربوط به امور مالی، همه پرسی ها، و همچنین انتخابات محلی یا شهری، انتخابات حوزه های آموزشی و یا انتخابات ویژه در اختیار شهروندان گذاشته شوند.

در بعضی مواقع، دولت های محلی فراتر از الزامات قانونی خود در این زمینه اقدام کردند. برای مثال، هیئت مدیره شورای کوک کانتی در ایالت ایلینوی در اکتبر ٢۰١٩ قانونی را به تصویب رساند که طبق مقررات آن برگه های رأی انتخابات ٣ نوامبر ٢۰٢۰ کاملا به هشت زبان جدید ترجمه شدند. (به گزارش شیکاگو تایمز، پیش از آن نیز برگه های رأی به زبان انگلیسی، اسپانیایی، چینی و هندی ارائه داده می شدند.)

نزدیک به ۵٫٢  میلیون نفر ساکن کوک کانتی، که شهر شیکاگو و چندین حومه واقع در شمال غربی این شهر را در برمی گیرد، زندگی می کنند. ٣۵ درصد ساکنان کوک کانتی به زبانی غیر از انگلیسی در خانه صحبت می کنند.

در انتخابات مقدماتی ١۷ مارس، نخستین انتخاباتی که پس از تصویب مقررات جدید برگزار گشت، شهروندان کوک کانتی می توانستند برگه های رأی الکترونیکی یا پستی خود را به زبان کره ای و تاگالوگ درخواست کنند. برای انتخابات ریاست جمهوری و محلی سال جاری در ٣ نوامبر نیز، کوک کانتی برگه های رأی الکترونیکی و پستی در اختیار رأی دهندگان قرار خواهد داد، و کمک های صوتی به شش زبان دیگر نیز ارائه خواهد داد: عربی، گوجراتی، لهستانی، روسی، اوکراینی، و اردو.

کوین موریسون، عضو هیئت مدیره شورای کوک کانتی و یکی از حامیان ارشد مقررات جدید  گفت که مقامات کوک کانتی آمار اداره سرشماری ایالات متحده را به کار خواهند گرفت تا ببینند کدام حوزه های انتخاباتی بیشتر از برگه های چاپی به این هشت زبان بهره مند خواهند شد و آیا در سال آینده به زبان های دیگر نیاز خواهد بود یا نه.

تونی پریکوینکل، رئیس شواری کوک کانتی در بیانیه ای اظهار داشت: “اصل دموکراسی ما مستلزم این است که تمام شهروندان برای اعمال حق رأی خود، علیرغم زبانی که صحبت می کنند، توانایی جسمی و یا سطح سوادشان، از فرصت و دسترسی برابر برخوردار باشند.”