اگر شما مردم روما یا رومانی را “کولی” می نامید، لطفا دیگر این کار را نکنید. چون نام کولی تصور  گدایان، طالع بینان و دزدان را به ذهن مردم می آورد. این واقعیت نادیده گرفته می شود که روماها از یک هویت قومی و فرهنگی غنی برخوردارند که از سده دوم میلادی از منطقه پنجاب هندوستان سرچشمه گرفته است.

٨ آوریل [برابر با ١٩ فروردین ماه]، روز بین المللی روماها زمانی برای گرامیداشت  فرهنگ روماها و چگونگی تاثیر آن بر جهان است. این روز همچنین یادآور این واقعیت است که چگونه بسیاری از روماها در گذشته مورد آزار قرار گرفته و کشته شده اند، و  چگونه هنوز بسیاری از آنان در حاشیه جوامعی که زیستگاه آنهاست زندگی می کنند.

طبق برآورد، از ١٢ میلیون روماهایی که در سراسر جهان زندگی می کنند، یک میلیون تن از آنان در ایالات متحده به سر می برند. سازمان صدای روما که ستاد آن در کالیفرنیاست، هر ساله جشنواره هردلجزی (Herdeljezi) را با “هدف بزرگداشت فرهنگ روما و آگاهی درباره تلاش و نبرد آنان در برابر تبعیض” برگزار می کند.

هردلجزی، یک جشن سنتی و محلی روماهاست که پایان فصل زمستان و آغاز گرما را گرامی می دارد. این جشن زندگی در فضای بیرون و فعالیت با بهره گیری از موسیقی، کارهای دستی، جامه های نو، رقص و خوردنی ها را در جامعه تشویق می کند.

آیا روماها در کشور شما از همان احترام و بردباری که در حق دیگران اعمال می گردد برخوردارند؟ ٨ آوریل روز خوبی برای اندیشیدن درباره این پرسش است.