بهای موسیقی که می خرید بسیار بیشتر از آن است که تصور می کنید

همه تخفیف در قیمت را دوست دارند. اما خرید تلفن های هوشمند جعلی یا دانلود موسیقی دزدی به قیمت کلانی تمام می شود.

کارشناسان تخمین می زنند که تا سال ٢٠٢٢ تقلب و دزدی که به آن حق مالکیت معنوی می گویند، با محروم کردن شرکت ها و مردمی که حق بهره بردن از خلاقیت خود را دارند، ٢٫٣ تریلیون دلار برای اقتصاد جهانی هزینه خواهد داشت

همچنین حائز اهمیت است که بیشتر کالاهای جعلی در کارگاه های بهره کشی که اداره آنها در دست مجرمان سازمان یافته است ساخته می شوند.  منافع این کالاها اغلب برای حمایت از گروه های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر و حتی برده داری مدرن استفاده می شود

آوریل روز جهان مالکیت معنوی است. هر گاه کالایی را خریداری می کنید درباره احتمال تقلبی، تقلیدی یا دزدی بودن آن فکر کنید، و با تفاوت های آنها آشنا شوید:

(وزارت امور خارجه/ دی وولورتون)
(وزارت امور خارجه/ دی وولورتون)

لورن مانسون، نویسنده کادر در نگارش این مقاله سهیم بوده است.