بهبود روابط ایالات متحده – چین در ارتباط با انرژی و تغییرات آب و هوا

مردمی که در اتاقی با رنگهای گوناگون ایستاده اند (وزات نیرو)
الیزابت شروود- راندال معاون وزارت نیرو و بازرگانی

با تکیه بر موافقتنامه هایی که در ۲۰۱۴  به منظور پیشبرد همکاری در حوزه انرژی و محیط زیست میان ایالات متحده  و چین به امضاء رسید، مقامات وزارتخانه های نیرو و بازرگانی برای اعزام یک هیئت بازرگانی به جمهوری چین به یکدیگر پیوستند.

معاون وزارت نیرو الیزابت شروود- راندال در 14 آوریل  در محوطه [دانشگاه] مایکروسافت در پکن خطاب به صاحبان کسب و سرمایه آمریکایی و مقامات دولتی سخنانی ایراد کرد. بنا به گفته او نوآوری هایی که در زمینه انرژی پاکیزه روی داده، می توانند به ایجاد کار، رشد اقتصادی و مقابله با تغییرات آب و هوا کمک کنند.

نکات اصلی سخنان وی از این قرار بودند:

1)    ایالات متحده و چین باهم برای مبارزه با تغییرات آب و هوا همکاری می کنند. ایالات متحده و چین بزرگترین اقتصادهای جهان و همچنین بزرگترین انتشار دهندگان گاز در دنیا هستند. این بدان معنا است که آنها نقش پیشگامی برای مقابله با تغییر آب و هوا به عهده دارند. در حالی که دو کشور به موفقیت گردهمایی جهانی اواخر سال جاری سران در پاریس راجع به تغییر آب و هوا چشم دوخته اند، این هیئت بازرگانی بر سخنان بلند پروازانه ای که توسط پرزیدنت اوباما و پرزیدنت شی جین پینگ در  ۲۰۱۴ ایراد گردید تکیه می کند.

2)    فناوری بهترین راه حل تغییر آب و هوا به شمار می رود. فناوری کم هزینه با میزان پایین کربن از یک امکان بالقوه برای توانمند ساختن سیاستگذاری جدی در زمینه تغییرات آب وهوا و سرانجام بسیار آسان تر ساختن دستیابی به هدف های انرژی پاکیزه برخوردار است. وزارت نیرو به گونه ای بسیار جدی از توسعه پژوهش و استفاده از فناوری های دگرگون کننده، شامل انرژی بادی و خورشیدی، LEDs و خودروهای برقی، پشتیبانی می کند.

3)    فعالیت های کسب و بازرگانی نقش پیشگام خواهند داشت. همانگونه که ارنست مونیز، وزیر نیرو در ۷ آوریل اعلام داشت،  “نهایتا برای یافتن راه حل هایی به منظور مقابله با چالش تغییرات آب و هوا توجه ما بر فناوری متمرکز است.”

پس از اعلام مشترک  پرزیدنت اوباما و پرزیدنت شی جین پینگ  در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ در پکن راجع به  اهداف دو کشور در زمینه آب و هوا بعد از سال ۲۰۲۰، اعزام هیئت بازرگانی یکی از چندین اقدام جاری در جهت توسعه همکاری ایالات متحده – چین در زمینه انرژی پاکیزه به شمار می رود.