بهترین راه توسعه کسب و کار را از یک کارآفرین بپرسید

اگر شما کسب و کاری را شروع کرده اید، می دانید که ماه ها بعد از پرورش فکر کسب و کار و جمع آوری سرمایه هنوز کارهای زیادی در پیش دارید.

آیا می دانید چه وقتی برای فعالیت به منظور یافتن مشتریان جدید با هدف توسعه کسب و کار تان مناسب است؟ ایوان برفیلد، صاحب و یکی از بنیانگذاران شرکت فناوری Startup Incubator 1776 می گوید، همه چیز به نوع مشتری و مبلغ پولی که مشتری خرج می کند وابسته است.

مشتریان خود را بشناسید

برفیلد توضیح می دهد، مشتریان ممکن است شرکت ها یا افراد باشند.

اگر شما فراورده هایی را به شرکت های بزرگ می فروشید، در آن صورت به استخدام کسانی نیاز دارید که می توانند روابط شخصی با مشتریان ایجاد کنند. اگر مشتریان افراد هستند – به عنوان مثال کالای شما چیزی نظیر یک نرم افزار برای تلفن همراه است- در آن صورت می توانید با استفاده از ابزارهای آنلاین مشتریان جدیدی پیدا کنید.

بیشتر کسب و کارها به هر دوی این راهبردها نیاز دارند. برفیلد توصیه می کند کارمندانی استخدام کنید که بعضی از آنها ازمهارت فروش رو در رو برخوردارند و بعضی دیگر در استفاده از ابزارهای آنلاین برای جلب مشتریان جدید مهارت دارند.

سؤال دارید؟

پیش از این برفیلد به خوانندگان ShareAmerica راهنمایی هایی را در مورد بهترین شیوه ارائه یک طرح کاری و بهترین شیوه تهیه سرمایه اولیه ارائه کرده است. پرسش های خود را با استفاده از هشتگ #AsktheEntrepreneur  در توئیتر مطرح سازید و در ١٠ مارس در ساعت ١٢ به وقت گرینویچ برای دریافت پاسخ های برفیلد به گفتگوی اینترنتی بپیوندید.