بهترین شیوه ارایه یک طرح کاری را از یک کارآفرین بپرسید

ایوان برفیلد، یکی از  دو بینانگذار  شرکت نوبنیاد پروش دهنده ١٧٧٦  می گوید، بسیاری از مردم فکرهای خوبی دارند، ولی برای راه انداختن  کسب و کار چیزی بیشتر از فکرهای خوب مورد نیاز است. شما به پول احتیاج دارید. به همین دلیل فراهم کردن یک شیوه ارائه- مطلبی درباره کسب و کارتان برای ارائه به سرمایه گذاران، از اهمیت برخوردار است.

سرمایه گذاران امروز انتظار دارند که یک شرکت نوبنیاد خلاصه اجرایی قانع کننده یا یک ارائه بصری تهیه کند. این معرفی باید دارای یک آغاز، یک بخش میانی و یک بخش پایانی باشد. او توصیه می کند که شما مشتری های هدف را مشخص کنید، سپس به تشریح مشکلی که مشتری با آن مواجه است بپردازید، و در پایان این موضوع را شرح دهید که فرآورده یا خدمت نوظهور شما چگونه مشکل را حل می کند.

توصیه برفیلد، در خارج از اتاق هیئت مدیره هم به همان اندازه مهم است، چه درخواست یک وام کوچک داشته باشید، چه یک کمپین برای پشتیبانی مالی جمعی را شروع کرده باشید و چه در مرحله ملاقات با شرکای بالقوه باشید. برای کسب راهنمایی های بیشتر در شیوه ارائه کامل به ویدیو نگاه کنید.

خودتان آن را بیازمایید

تهیه خلاصه اجرایی برای فرآورده یا خدمتی که می خواهید عرضه کنید شامل نکات زیر است:

  • توصیفی از مشتریانتان.
  • مشکلی را که شما برای آنها حل می کنید.
  • ویژگی هایی که راه حل شما باید داشته باشد.

آیا نیازمند راهنمایی بیشتری هستید؟ در ٢٤ فوریه و ٣مارس برای دیدن سه ویدیو درباره چگونگی جلب پشتوانه مالی برای رشد دادن کسب و کار خود، بار دیگر به همینجا مراجعه کنید.

پرسش های خود را پیشاپیش برای گپ اینترنتی با ایوان برفیلد که یک کارآفرین است با استفاده از #AsktheEntrepreneur. آماده کنید.

در ساعت ١٢٫٠٠ به وقت گرینویچ پرسش های خود رابا  استفاده از #AsktheEntrepreneur. مطرح سازید.