دانشمندان برای نخستین بار در حال کاوش در آب های عمیق اطراف هاوایی هستند. یافته های آنها تا کنون جنگل های مرجانی، دهانه جالب توجه یک آتشفشان، و شمار حیرت آوری از گونه های جدید را شامل می شوند. حتی اگر در ساحل اقامت داشته باشید شما هم می توانید بخشی از این اکتشاف باشید.  کاوشگر اوکینوس، یک کشتی ۶۸ متری مجهز به فناوری حضور از دور که به سازمان ملی اقیانوس و جو شناسی (NOAA) ایالات متحده تعلق دارد، از همگان دعوت می کند تا از طریق پخش ویدیوی زنده به ماموریت جدیدش بپیوندد. این کشتی تا ۳۰ سپتامبر دو منطقه را که وسیع ترین مناطق حفاظت شده دریایی جهان به شمار می روند: جزایر پاپاهانوموکواکی و جزایر دوردست اقیانوس آرام که به عنوان یادمان های ملی دریایی تعیین شده اند، مورد کاوش قرار خواهد داد. در حالی که دستگاه های هدایت شده از راه دور و مجهز به تازه ترین و برترین فناوری ها تا عمق ۵ هزار متری به درون دنیای پویای ژرف ترین اقیانوس جهان پیش می روند، شما هم می توانید به دانشمندان بپیوندید.

آخرین اکوسیستم های دست نخورده

همه ما به اقیانوس وابسته ایم، ولی تنها بخش ناچیزی از آن را دیده ایم.  بنا گفته NOAA این بخش از پنج درصد تجاوز نمی کند. از یادمان های ملی دریایی چه می دانید؟  هالی بمفورد، دستیار مدیر NOAA در امور خدمات ملی اقیانوس ها گفت: “این مناطق آخرین اکوسیستم های نسبتا دست نخورده جهان هستند.” در این محیط های آلوده نشده، کاوشگر اوکینوس تعداد فراوانی از گونه های زیستی جدید یافته است. ۳۵ نمونه از ۵۸ نمونه ای که کاوشگر اوکینوس در ماه اوت در جزایر پاپاهانوموکواکی کشف کرد، یا در آن ناحیه شناخته شده نبودند و یا این که برای دنیای دانش کاملا تازگی داشتند.

با کاوشگر اوکینوس در صخره های مرجانی دست نخورده جزایر هاوایی به کاوش بپردازید. (NOAA)

مناطق دریایی حفاظت شده برای حفظ زیستگاه های حیاتی دارای اهمیت اساسی هستند. ولی از طریق چنین مأموریت هایی این پناهگاه های امن به صورت آزمایشگاه هایی برای اکتشافات علمی در می آیند و به کارشناسان و شهروندان به منظور حفظ اقیانوس برای نسل های آینده فرصت بهتری می دهند و اکتشافات انقلابی را به سود بشریت امکان پذیر می سازند.

اطلاعات بیشتری کسب کنید

رهبران جهانی، با تأیید نیاز به محافظت از منابع رو به کاهش اقیانوس، در حال گسترش دادن مناطق دریایی حفاظت شده در سرتاسر جهان هستند. در پی کنفرانس “اقیانوس ما” در سال ٢۰۱۴، شرکت کنندگان به محافظت از ۴ میلیون کلیومتر مربع بیشتر از اقیانوس متعهد شدند. شما هم می توانید پیشرفت به دست آمده را در کنفرانس امسال اقیانوس ما با استفاده از هشتگ #OurOcean2015 دنبال کنید.