به این پروژه های آینده گرایانه ناسا نگاهی بیاندازید

Illustration showing progressive stages of entry as space probe approaches planet's surface in orange sky (Javid Bayandor)
طرح ربات تاندم، برای کاوش در شرایط حاد جو سیاره زهره. (Javid Bayandor)Credits: Javid Bayandor

ناسا در نظر دارد برای اکتشاف شرایط حاد وضعیت آب و هوای سیاره زهره که درجه حرارت سطح آن می تواند نزدیک به ۴۶۰ درجه سلسیوس برسد، از یک کاوشگر رباتیک سبک وزن (بالا) که به جای چرخ با میله های متصل به یکدیگر حرکت می کند، استفاده کند.

کاوشگر تاندم (شبکه با تنش قابل تنظیم برای استقرار در لایه ورودی) یکی از چندین پروژه های اکتشافی است که آژانس فضایی هزینه آن را از طریق برنامه مفاهیم پیشرفته و نوآورانه ناسا (NIAC) تامین می کند.

ناسا این برنامه را به عنوان برنامه ای توصیف می کند که “ایده هایی را که می توانند مأموریت های آینده ناسا را با ایجاد نوآوری و پیشبرد اختراعات– الگوهای هوافضایی اساساً بهتر یا کاملاً جدید- پرورش می دهد و در عین حال نوآوران و کارآفرینان آمریکایی را برای مشارکت در این  طرح ها جذب می کند.

به تعدادی از این پروژه های اکتشافی مورد حمایت ناسا نگاهی بیاندازید.

Illustration of fixed-wing aircraft (Eldar Noe Dobrea) next to illustration of space probe (Troy Howe)

برخی از این طرح ها بر کاوش سطوح سایر سیارات خورشیدی تمرکز دارند. ازجمله، هواپیما با بال ثابت (چپ) که انرژی خود را از گرمای جو سیاره زهره می گیرد؛ و کاوشگر فوق العاده سبک وزن با انرژی هسته ای (راست) که برای حمل ماهواره به اروپا، یکی از قمرهای سیاره مشتری طراحی شده است.

چندی دیگر از پروژه های مرحله اول که امسال پذیرفته شده اند، عبارتند از:

والت انگیلاند، سرپرست مأموریت فناوری فضایی ناسا گفت: “ما از بابت این مفاهیم نوین بسیار هیجان زده هستیم و مشتاقانه در انتظار این هستیم که ببینیم چگونه زمان و منابع بیشتر موجب پیشبرد تحقیقات ما می شوند.”

Illustration showing telescope on the far side of the moon (Saptarshi Bandyopadhyay)

یک پروژه دیگر، نصب یک تلسکوپ را در حفره ای در سمت تاریک ماه پیشنهاد می کند که دانشمندان را قادر می سازد بدون مداخله از زمین به اکتشاف کیهان بپردازند.

ساپتراشی باندیوپای در تشریح این طرح ارائه داده شده گفت: “این تلسکوپ رادیویی ماه… بزرگترین تلسکوپ رادیویی پر از دریچه های تنظیم نور در منظومه خورشیدی خواهد بود. و می تواند به اکتشافات علمی فوق العاده ای در زمینه کیهان شناسی منجر شود که تاکنون توسط انسان کشف و بررسی نشده اند.”