بیانیه رئیس جمهوری به مناسبت حج و عید قربان

 

در حالی که بیش از ٢ میلیون مسلمان از سراسر جهان و همچنین از سرتاسر ایالات متحده پایان زیارت مقدس حج خود را در مکه برگزار می کنند، میشل و من گرمترین آرزوهای خود را به مسلمانان سراسر گیتی که عید قربان را جشن می گیرند تقدیم می کنیم.

مفهوم این حج و عید فداکاری، دادن صدقه و مساوات است. هزاران مسلمان از سراسر جهان به مکه و مدینه سفر می کنند و با کنار گذاشتن آنچه برایشان ارزشمند است و پوشیدن یک پارچه ساده سفید – همه دوش به دوش یکدیگر و برابر در پیشگاه خداوند می ایستند. این تجربه به این معنی است که هیچکس بر دیگری ارج ندارد. و به یاد آورنده اصلی است که این کشور بر شالوده آن بنا شده است: وحدت، از درون کثرت (e pluribus unum) . ما به یاد می آوریم که صرفنظر از نژاد، مذهب و جنسیت، گوناگونی غنی ما، عاملی است که به کشورمان نیرو می بخشد.

این عید همچنین زمانی برای دادن غذا، سرپناه و خدمت به نیازمندان است. مسلمانان آمریکایی همواره به دیگر جوامع و نهادهای مذهبی پیوسته اند تا به کسانی که از گرسنگی و مناقشه در داخل کشور و در خارج رنج می برند یاری رسانند. یکبار دیگر، در زمانی که این نیاز چنین مبرم است، سازمان های مسلمان آمریکایی از جمله سازمان هایی هستند که در جبهه مقدم از قربانیان این بحران پناهندگان مراقبت می کنند.

باشد که نیایش به خاطر صلح از سوی آن زائران و همچنین از جانب پیروان همه اعتقادات شنیده و اجابت شود. خطاب به همه کسانی که عید قربان را جشن می گیرند، از جانب خانواده من به خانواده های شما: عیدتان مبارک.

 

 ببینید چگونه شهر نیویورک عید قربان و عید فطر را به تقویم تعطیلات مدارس عمومی این شهر اضافه کرده است تا دانش آموزان مجبور نباشند بین تحصیل و اعتقادات خود انتخاب کنند.