تاثیر گرمایش قطبی بیش از آن است که فکر می کنید

دو مسافر کشتی به قطعات بزرگ یخ نگاه می کنند. (NASA/ K. Hansen)
گرمایش شمالگان، باعث به وجود آمدن کانال های جدید برای کشتیرانی و گردشگری شده اند. (NASA/ K. Hansen)

زمستان ٢٠۱۵ در شمال آمریکا معیارها را به چالش طلبید. مناطقی که معمولا در ایالات متحده خیلی سرد هستند شاهد گرمای بی سابقه ای بودند، درحالیکه بارش تاریخی برف در برخی دیگر از مناطق آنها را  در سرما فروبرد.

آسیای مرکزی، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی نیز در طی سال های اخیر، زمستانی های غیرعادی داشته اند.

اگرچه دانشمندان نمی توانند حوادث آب و هوایی را مستقیما به گرمایش جهانی ربط دهند، ولی به طور گسترده ای ثابت کرده اند که گرمایش منطقه اقیانوس منجمد شمالی باعث به وجود آمدن شرایط آب و هوایی غیر معمول در مناطق معتدل در شمال مدار استوا، در جنوب قطب شمال می شود.

جف کی، دانشمندی در مرکز نرم افزارها و تحقیقات ماهواره ای وابسته به سازمان ملی اقیانوس و جوشناسی ایالات متحده گفت: “آنچه که در شمالگان رخ می دهد، در آن منطقه نمی ماند.”

او تصاویر ماهواره ای و داده های مربوط به باد، شیمی، دما و رطوبت را مطالعه و بررسی می کند. بنا به گفته او همه این عوامل از معیارهای تاریخی دور می شوند و حاکی از آنند که جو شمالگان در حال تغییر است.

نقاشی از زمین که جریان نوسانی وزانه جت استریم را نشان می دهد (NASA/GSFC)
جریان بادهای تند جت استریم، هوای شمالگان را به مناطق معتدل جنوب منتقل می کند. شرایط متغیر شمالگان می تواند موجب حرکات گسترده ای در جریان وزانه جت استریم شده و بر وضعیت آب و هوای مناطق خیلی دورتر از شمالگان تاثیر بگذارند. (NASA/GSFC)

کی گفت: “نکته مهم این است که این امر بر آب و هوای مناطق در عرض های جغرافیایی متوسط تاثیر می گذارد.” تغییرات در منطقه اقیانوس منجمد شمالی بر جریان وزانه جت استریم، جریان هوا با سرعت شدید که به صورت یک تونل بادی از غرب به شرق در شش کیلومتری با بالای سطح زمین حرکت می کند، تاثیر می گذارند.

کی گفت: “در حالیکه جریان جت استریم تضعیف می شود، پیچ و خم بیشتری پیدا می کند و منجر به شرایط آب و هوای وخیم در عرض های جغرافیایی متوسط می شود.”

دیگر مطالعات علمی نشان می دهند که یخ های اقیانوس منجمد شمالی ذوب شده اند، و این به این معناست که آب ها به جای بازتاب گرما، آن را جذب خواهند کرد.

کی می گوید: “من معتقدم که یخ های دریایی کمتر مسلما الگوهای آب و هوایی را تغییر خواهند داد، و کانال های جدیدی را برای کشتیرانی و اکتشاف نفت و گاز خواهند گشود.” نیروی دریایی ایالات متحده نیز تغییرات مشابهی را پیش بینی می کند.

“جهان دستخوش تغییر خواهد شد.”

توندرا نیز در حال گرم شدن است و پوشش گیاهی آن در حال تغییر است. کی گفت، گستره پوشش گیاهی می تواند میزان انعکاس نور خورشید را تغییر دهد، بنابراین تغییر در زندگی گیاهی می تواند به گرمایش بیشتر نیز بیانجامد، که این باز باعث تغییرات بیشتر در پوشش گیاهی خواهد شد، و این چرخه به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.”

ذوب توندرا همچنین به این معنی است که زیرساخت هایی که بر زمین هایی ساخته شده اند که باور می شد دائم منجمد خواهند ماند، می توانند بی ثبات شوند.

در حالیکه کی و سایر دانشمندان در سراسر جهان همچنان به کار و تلاش خود به منظور درک پیچیدگی های شمالی ترین نقاط زمین ادامه می دهند، تازه ترین پژوهش ها حاکی از آنند که تغییرات در  شمالگان تأثیرات قابل توجهی بر دیگر مناطق خواهند داشت.

کی می گوید: “جهان دستخوش تغییرات خواهد شد.”

کارنامه شمالگان که توسط ایالات متحده در اواخر ٢٠۱۴ به انتشار رسید، نتیجه گیری کرد که گرمایش در این منطقه در مقایسه با هر منطقه دیگر روی زمین دو برابر سریعتر صورت می گیرد. این کارنامه به طیف وسیعی از تغییرات در این منطقه استناد می دهد.

جان کری، وزیر امور خارجه، هنگامی که ایالات متحده ریاست شورای هشت کشوری منطقه شمالگان را در ماه آوریل به عهده گرفت، یادآور شد که جهان باید از این منطقه محافظت کند، آن را محترم شمرده و پرورش دهد.