این بررسی اجمالی دومین بخش از مجموعه مقالاتی در مورد تحریم ها است. نخستین مقاله چشم اندازی را درباره به کار گیری تحریم ها توسط ایالات متحده به منظور تغییر سیاست ها و عملکردهای سایر دولت ها ارائه می کند.

 

مدت کوتاهی پس از ورود نیروهای روسی به کریمه در ششم مارس ٢٠١٤، پرزیدنت اوباما نخستین تحریم ها را علیه افراد و نهادهای مسئول نقض تمامیت ارضی اوکراین و یا به خاطر چپاول دارایی های مردم اوکراین اعمال کرد. یک همه پرسی فرمایشی برای الحاق کریمه به روسیه به دنبال تجاوز نظامی روسیه در شرق اوکراین، باعث شد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم های اضافی را علیه بخش های بانکداری، انرژی و دفاع روسیه به اجرا گذارند.

در طول یک سال و نیم گذشته، ایالات متحده و جامعه بین المللی به طور پیوسته فشارهای دیپلماتیک و مالی خود را بر روسیه افزایش دادند تا آن کشور اقدامات تجاوزکارانه خود را در قبال اوکراین تغییر دهد. سه گروه تحریم های گسترده علیه روسیه به اجرا گذاشته شده اند: گروه اول افراد و نهادهایی را شامل می شوند که در سرقت دارایی های اوکراین، نقض حق حاکمیت اوکراین، و ارتکاب اقدامات خلاف دیگری که صلح، امنیت و ثبات اوکراین را تهدید می کنند، دست داشته اند. این افراد در فهرست اتباعی که به ویژه [برای تحریم] تعیین شده قرار دارند و طبق تحریم ها، دارایی هاشان به طور کامل مسدود شده اند.

گروه دوم به عنوان “تحریم های بخشی” شناخته می شوند، و شامل بانک های بزرگ، شرکت های انرژی و شرکت های دفاعی روسی می شوند که یا به دولت تعلق دارند و یا به یکی از نزدیکان پرزیدنت پوتین مربوط می شوند. این افراد یا  نهادها در فهرست تحریم ها علیه بخش های شناسایی شده قرار دارند و هدف محدودیت های مالی و فناوری هستند.

گروه سوم تحریم ها بر کریمه تمرکز دارند و در دسامبر ٢٠١٤ برقرار شده اند. این تحریم ها علاوه بر اینکه شهروندان آمریکایی را از انجام اغلب فعالیت های اقتصادی با کریمه منع می کنند، وزارت خزانه داری ایالات متحده را قادر می سازند تا با مشورت با وزارت امور خارجه هر نهادی را که در کریمه فعالیت دارد در فهرست تحریم ها قرار دهد.

ایالات متحده تحریم ها را به منظور تغییر دادن رفتار دولت روسیه با دقت سنجیده است و در عین حال وارد شدن آسیب به مردم روسیه یا اقتصاد جهانی را تا حد ممکن محدود کرده است.

شرایط لازم برای لغو تحریم ها

در صورتی که روسیه به تعهدات خود بنا بر توافقنامه های مینسک که توسط متحدان اروپایی و ایالات متحده در سپتامبر ٢٠١٤ و فوریه ٢٠١٥ تنظیم شدند به طور کامل جامه عمل بپوشاند، ایالات متحده تحریم های عمده را  لغو خواهد کرد. این توافقنامه ها مقرر می دارند که روسیه با رعایت  آتش بس کامل در شرق اوکراین، تمام سلاح های سنگین را از اوکراین خارج و همه افرادی را که در طول تهاجم های اخیر گروگان گرفته شده اند- ازجمله نادیا ساوچنکو، عضو پارلمان و خلبان نظامی اوکراینی را آزاد سازد، و امنیت مرزهای بین المللی بین روسیه و اوکراین را تضمین کند.

تحریم های مربوط به کریمه تا زمانی که روسیه به اشغال آن ناحیه ادامه دهد، همچنان برقرار باقی خواهند ماند. ایالات متحده با اتکا بر قدرت تحریم ها به یک سیاست عدم شناسایی دراز مدت متعهد است.

ایالات متحده گفته است که در کنار دولت اوکراین خواهد ایستاد و در صورتی که روسیه  تجاوز خود را نسبت به اوکراین افزایش دهد، آماده است در هماهنگی نزدیک با اتحادیه اروپا  تحریم های بیشتری را علیه آن کشور اِعمال کند.

برای دریافت خبرهای جدید هفتگی درباره اوکراین در صفحه United for Ukraine  ثبت نام  و  با پیگیری @UnitedforUkrگفتگوها را در توئیتر دنبال کنید.