وزارت امور خارجه ایالات متحده ۵۰۰ میلیون دلار برای تثبیت و گسترش تولید جهانی نیمه رساناها، زنجیره های تأمین امن و مطمئن، و توسعه و استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن و قابل اعتماد (ICT) هزینه خواهد کرد.

بودجه صندوق بین ‌المللی امنیت فناوری و نوآوری (ITSI) این وزارتخانه از سال مالی ۲۰۲۳، طی ۵ سال آینده سالانه ۱۰۰ میلیون دلار تخصیص خواهد یافت. بسته ۲۸۰ میلیارد دلاری قانون تراشه و علم (CHIPS) که در ۲۰۲۲ توسط هر دو حزب به تصویب رسید و با امضای پرزیدنت بایدن در اوت ۲۰۲۲ به قانون تبدیل گشت، ابتکارات جدید با متحدان و شرکای آمریکایی را امکان پذیر خواهد کرد.

پرزیدنت بایدن در سپتامبر ۲۰۲۲ گفت که ریزتراشه ها که به عنوان نیمه رساناها نیز شناخته می شوند، برای گوشی های هوشمند، اینترنت، خودروها، شبکه برق، امنیت ملی، مأموریت ماه ناسا و موارد دیگر ضروری هستند.

نیمه رساناها و شبکه های مخابراتی بخش های مهمی از اقتصاد جهان را تشکیل می دهند. برای حمایت از ساخت نیمه رساناها در ایالات متحده و دسترسی قابل اعتماد و ایمن به ریزتراشه های تمام شده، آمریکا با شرکا و متحدان خود همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که همه اجزای زنجیره تأمین نیمه رسانا، متنوع، مقاوم و ایمن هستند.

منابع ارائه داده شده توسط صندوق بین المللی امنیت فناوری و نوآوری به ایالات متحده در تعمیق همکاری با متحدان و شرکای خود جهت حصول اطمینان از استفاده مفید از فناوری های آینده برای تحکیم امنیت ملی و اقتصادی مشترک کمک خواهند کرد. این بودجه همچنین مشارکت دیجیتالی و امنیت سایبری وزارت امور خارجه با شرکا و متحدان را که به کشورها در برخورداری از مزایای یک اقتصاد دیجیتالی پویا با زیرساخت ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن و قابل اعتماد کمک می کند، تقویت خواهد کرد. این بودجه سه حوزه را پوشش خواهد داد:

  • کمک به کشورها برای توسعه چهارچوب های سیاستی و نظارتی برای تضمین امنیت، عامل اصلی تصمیم گیری در تدارکات فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
  • اهرم مالی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و سایر ابزارها برای ترویج سرمایه گذاری های بخش خصوصی در شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن.
  • تلاش برای ارائه ابزارها و خدمات امنیت سایبری برای بهبود توانایی کشورهای شریک برای دفاع در برابر تهدیدات امنیت سایبری.
(© Zoomik/Shutterstock.com)
(© Zoomik/Shutterstock.com)

پرزیدنت بایدن گفت، اگرچه نیمه رسانا در ایالات متحده اختراع شد، بسیاری از شرکت های آمریکایی مشاغل تولیدی را به خارج از کشور منتقل کرده اند. ایالات متحده برای ۷۵٪ از ظرفیت تولید جهانی محصولات به آسیای شرقی وابسته است.

بایدن گفت: “مردم، ما باید این نیمه رساناها را همین‌ جا در آمریکا بسازیم تا هزینه ‌های روزمره را کاهش دهیم و شغل ‌های خوبی ایجاد کنیم.”

این قانون در حین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، علم و فناوری و نیروی کار آینده برای حفظ صنایع پیشرو ایالات متحده در آینده، تولید، زنجیره تأمین و امنیت ملی آمریکا را نیز تقویت خواهد کرد.

بایدن گفت که رهبران این صنعت ایالات متحده را انتخاب می کنند، “زیرا می بینند که آمریکا به صحنه بازگشته و پیشتاز است.”