ترویج زنان در علم و فناوری موجب افزایش رفاه می شود

Woman putting on protective suit at research facility (© Ed Jones/AFP/Getty Images)
کیم سئونگ یون، سرپرست مرکز تحقیقات حیوانات در انستیتوی بین المللی واکسن در سئول، کره جنوبی پیش از ورود به آزمایشگاه کووید-۱۹ لباس محافظتیبه تن می کند. (© Ed Jones/AFP/Getty Images)

ایالات متحده، ژاپن و جمهوری کره به ترویج  فرصت برای زنان در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات-  از جمله علوم کامپیوتر (STEM) برای پیشبرد برابری و رشد اقتصادی متعهد هستند.

کلی کوری، سفیر سیار ایالات متحده برای امور جهانی زنان گفت که رسیدگی به حضور کمرنگ زنان در رشته های STEM  که یک چالش دیر پا می باشد، برای بهبود جوامع حیاتی است.

او در آغاز نشست رهبری زنان در STEM که از ۱۹ تا ۲۳ اکتبر به طور مجازی برگزار شد، گفت: “ترویج مشارکت کامل و معنی دار زنان در صنایع علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات موجب رشد و رونق اقتصادی در سراسر جهان می شود.”

او افزود: “حصول اطمینان از دسترسی برابر زنان به فرصت ها در صنایع STEM نه تنها برای رفع شکاف در نیروی کار و حمایت از رشد اقتصادی ضروری است، بلکه منجر به ایجاد جوامع فراگیرتر، نوآور و مرفه می شود.”

این نشست که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده با سخنرانان بلندرتبه دولت های سه کشور و همچنین دانشگاهیان، بخش خصوصی و گروه های جامعه مدنی برگزار شد، بر چگونگی آماده سازی نسل های آینده زنان برای فعالیت و کار در عرصه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات که پتانسیل درآمد بالاتری نسبت به سایر رشته ها دارند، متمرکز بود.

مقامات ژاپن، جمهوری کره و ایالات متحده تعهد خود را به تضمین دسترسی کامل زنان در سراسر جهان به فرصت های اقتصادی و به رسمیت شناختن زنان به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی ابراز داشتند. کوری گفت که توانمندسازی زنان به آنها این امکان را می دهد که سرمایه گذاری بیشتری در جوامع خود انجام دهند و باعث رشد اقتصادی شوند.

او گفت: “جوامعی که نقش حیاتی زنان را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رسمیت می شناسند، جهت رفع موانع و محدودیت های قانونی و سیاستی كه زنان را در حاشیه نگه می دارند، تلاش می كنند. آنها می دانند که انجام این کار جوامع شان را کامیاب تر و صلح آمیزتر خواهد کرد.”