ترویج یکسان نگری و برابری برای همه

همه مردم سراسر جهان باید این فرصت را داشته باشند تا پتانسیل کامل خود را بالفعل کنند. جنسیت نباید اهمیتی داشته باشد، ولی متأسفانه همیشه اینطور نیست.

به همین دلیل است که دولت بایدن- هریس اولین استراتژی ملی یکسان نگری و برابری جنسیتی را راه ‌اندازی کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در ۴ نوامبر گفت: “با پیشبرد حقوق زنان، دختران و افراد+LGBTQI با تمام تنوع شان، ما رفاه جمعی، سلامتی، ایمنی و امنیت کشور خود و جهان را پیش خواهیم برد.” او برابری جنسیتی را “یک الزام اخلاقی و استراتژیک” نامید.

این استراتژی ۴۲ صفحه ‌ای [PDF] ده اولویت را که به گفته دولت به هم مرتبط و جدانشدنی هستند و باید به طور هماهنگ مورد رسیدگی قرار گیرند، شناسایی می کند. تعهدات انجام گرفته عبارتند از:

جنیفر کلاین، رئیس مشترک و مدیر اجرایی شورای سیاستگذاری کاخ سفید در امور جنسیت در نشستی در ۸ مارس گفت: “ما در تعریف جنسیت بسیار فراگیر هستیم.” او گفت که دولت قصد دارد به انواع تبعیض ها رسیدگی کند و برای حقوق برابر برای همه مردم مبارزه کند، چه دگرباشان جنسی، چه زنان، چه دختران و چه مردان.

دولت گفت که همه ‌گیری کووید-۱۹ چالش‌هایی را که زنان و دختران به‌ ویژه با آن‌ها مواجه هستند، افزایش داده است. بر اساس گزارش ماه ژانویه سازمان بین ‌المللی کار، در سراسر جهان و در تمام مناطق و گروه‌های درآمدی، زنان بیش از مردان شغل خود را در طول همه گیری کووید-۱۹ از دست دادند.

سازمان ملل در سال جاری گزارش داد که شیوع کووید-۱۹ همچنین یک “همه گیری سایه” خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر جهان ایجاد کرد که بخشی از استراتژی دولت است و به آن پرداخته خواهد شد.

کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری این استراتژی را جسورانه خواند و گفت: “شرایط کنونی مستلزم چنین راهبردی است.”

Line drawing of people in rainbow colors (© Shutterstock.com)
(© Shutterstock.com)

ده اولویت برای یکسان نگری و برابری

______________________________

۱- بهبود امنیت اقتصادی و تسریع رشد اقتصادی.

۲- از بین بردن خشونت مبتنی بر جنسیت.

۳- حفاظت، بهبود و گسترش دسترسی به مراقبت های بهداشتی.

۴- تضمین فرصت های برابر و برابری در آموزش.

۵- ترویج عدالت و برابری جنسیتی در سیستم های قضایی و مهاجرتی.

۶- پیشبرد حقوق بشر و برابری جنسیتی بر اساس قانون.

۷- افزایش برابری جنسیتی در کمک های امنیتی و بشردوستانه.

۸- ترویج برابری جنسیتی در واکنش به تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات آن.

۹- بستن شکاف های جنسیتی در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM).

۱۰- پیشبرد مشارکت کامل در دموکراسی، نمایندگی و رهبری.