تغییرات آب و هوا سرعت می گیرد. افزایش دمای زمین را تماشا کنید

این نقشه گذشت زمان به روشنی نشان می دهد که زمین به سرعت گرمتر می شود. نه سال از گرمترین سال های زمین از 1880 به این سو، پس از 2000 پیش آمده اند. (دهمین رکورد گرما؟ 1998.) دانشمندان مؤسسه مطالعات فضایی گودارد ناسا که این بررسی را منتشر ساختند، هشدار می دهند که ممکن است در طول دو تا سه سال آینده درجه حرارت های بی سابقه ای داشته باشیم.

افزایش دما تا حد زیادی به دلیل غلظت بالای گازهای گلخانه ای، مانند دی اکسیدکربن که گرما را جذب می کنند صورت می گیرد. فعالیت های روزمره، مانند استفاده از برق، گرما و حمل و نقل، انتشار کربن را افزایش می دهند. خاک چال ها، نشت نفت، و احشام متان تولید می کنند، که یکی دیگر از  گازهای گلخانه ای مضر است. فعالیت های انسان در طول 150 سال گذشته تقریباً باعث تمامی افزایش گازهای گلخانه ای بوده اند.

این آثار تنها قله کوه یخی هستند که در حال آب شدن است

صحبت فقط درباره روزهای گرم در آینده نیست. اگر انسان روندهای کنونی را معکوس نکند، آسیب در سراسر جهان احساس خواهد شد. بعضی مناطق ممکن است خشکسالی را تجربه کنند، درحالیکه مناطق دیگر ممکن است به دلیل بالا آمدن سطح دریا و وقوع توفان های شدید بیشتر، زیر سیل بروند. تولید محصولات کشاورزی ممکن است کاهش یابد و امکان اشاعه بیماری ها نیز جود دارد.

پرزیدنت اوباما اخیراً خواستار یک واکنش جهانی نیرومند در برابر تهدید فزاینده تغییرات آب و هوا شد. او در اظهاراتش از مجموعه ابزارهای جدیدی نیز برای مهار کردن قابلیت های علمی و فناوری بی مانند ایالات متحده برای کمک به جمعیت های آسیب پذیر در سراسر جهان برای تقویت مقاومت خود در برابر تغییرات آب و هوا خبر داد.

شما می توانید به نوبه خود با تغییرات آب و هوا مقابله کنید

  • در فعالیت های روزمره تان آگاهانه رفتار کنید. لوازم الکترونیکی را که استفاده نمی شوند خاموش کنید، باقیمانده غذای خود را کمپوست کنید، و اصلاحات کوچکی را که روی هم تأثیر بزرگی ایجاد می کنند در سبک زندگی تان به وجود آورید.
  • ردپای اکولوژیکی خود را با انجام آزمون مرکز اقتصاد پایدار محاسبه کنید.
  • به یک سفیر مدافع از آب و هوا تبدیل شوید. اگر دانشجو هستید، همتایانتان را در مدرسه یا جامعه تشویق کنید تا در فعالیت های مختلف برای بهینه سازی مصرف انرژی شرکت کنند.
  • از وسایل نقلیه با مصرف بهینه سوخت استفاده کنید و از برنامه های انرژی تجدید شدنی حمایت به عمل آورید.