117th Congress Feature Image
(State Dept./Helen Efrem)

تعداد نمایندگان جمهوریخواه که اخیراً برای خدمت در کنگره جدید سوگند یاد کردند در مجلس نمایندگان افزایش یافت و دموکرات ها در سنا کرسی های بیشتری کسب کردند. کنگره صد و هفدهم زنان و اقلیت های بیشتری را به نمایندگی از ناحیه ها و ایالت های سراسر کشور در بر می گیرد.

جزئیات  بیشتر در زیر ارائه داده شده است.

کنترل حزب

در کنگره جدید، مجلس سنا به طور مساوی تقسیم شده و از ۵۰ جمهوریخواه در یک طرف و ۴۸ دموکرات و ۲ سناتور مستقل که با جناح دموکرات هم رأی هستند تشکیل شده است. در صورت رأی مساوی سناتورها كامالا هریس، معاون رئیس جمهوری که خود دموكرات است نیز حق رأی خواهد داشت و بدین ترتیب دموكرات ها کنترل برنامه کاری و كمیته های مختلف مجلس سنا را در دست خواهند داشت.

در مجلس نمایندگان، دموکرات ها در انتخابات نوامبر چندین کرسی را از دست دادند و با ۲۲۱ از ۴۳۵ کرسی اکثریت کمتری را در اختیار دارند. جوان ترین عضو کنگره نماینده تازه انتخاب شده مادیسون کاثورن، جمهوریخواه ۲۵ ساله از کارولینای شمالی است. مسن ترین سناتور، دایان فاینشتاین دموکرات ۸۷ ساله از کالیفرنیا است.

(State Dept./Helen Efrem)

زنان

رکورد سال ۲۰۱۹ با حضور ۱۲۷ زن در کنگره شکسته شد. امسال ۱۴۳ عضو رأی دهنده در مجلس نمایندگان و سنا خدمت می کنند.

اگرچه تقریباً سه چهارم زنان دموکرات هستند، زنان جمهوریخواه نیز کرسی های بیشتری کسب کردند و اکنون در آغاز کنگره صد و هفدهم تعداد آنها به ۳۸ نفر رسیده است.

(State Dept./Helen Efrem)

تنوع نژادی

امسال تعداد زنان رنگین پوستی که سوگند خدمت یاد کردند بی سابقه بود (۵۲ نفر در آغاز کنگره). برای اولین بار هیئت نمایندگان مجلس ایالت نیومکزیکو کاملاً از زنان رنگین پوست متشکل شده است.

از دیگر موارد بی سابقه، انتخاب شدن نخستین زنان آمریکایی کره ای تبار (مریلین استریکلند، دموکرات از ایالت واشنگتن و میشل استیل و یانگ کیم هر دو جمهوریخواه و از کالیفرنیا) بود که به مجلس نمایندگان راه یافتند؛ و اولین سیاهپوست دموکرات (رافائل وارنوک) از ایالت جنوبی جورجیا که به مجلس سنا راه یافت.

(State Dept./Helen Efrem)

این ششمین کنگره است که رکورد ثبت شده توسط کنگره قبل از خود را می شکند. سیاهپوستان و بومیان آمریکا اکنون در مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت شان در کشور نمایندگی می شوند.