تلاش برای رسیدن به یک توافق هسته ای قابل راستی آزمایی با ایران

جان کری، وزیر امور خارجه، تأکید کرد که ایالات متحده و شرکای مذاکره کننده آن در گروه ١+٥ برای محدود کردن بلند پروازی های ایران در توافقی که “بتواند در برابر موشکافی مقاومت کند” تلاش می کنند.

کری پس از گفتگوهای هسته ای ٤ مارس با ایران در سوئیس گفت: “هدف این مذاکرات رسیدن به هر توافقی که باشد نیست، هدف دست یافتن به یک توافق خوب است.”

کری افزود: “ما به تمرکز برای رسیدن به یک توافق خوب ادامه خواهیم داد. توافقی که همه راه های دستیابی ایران را به مواد شکاف پذیر برای تولید یک سلاح مسدود سازد، و جهان را از تهدید عظمیی که می دانیم از یک ایران مجهز به سلاح هسته ای ناشی خواهد شد در امان نگاه دارد.”

“هدف این مذاکرات رسیدن به هر توافقی که باشد نیست، هدف دست یافتن به یک توافق خوب است.”

هرگونه معامله ای که ایالات متحده با آن توافق  کند به طور مؤثر راه های ایران را برای دستیبابی به مواد شکاف پذیر به اندازه ای که برای یک سلاح هسته ای کافی باشد قطع خواهد کرد. همچنین هرگونه توافقی که به عمل آید اجازه “دسترسی سرزده و تدابیر لازم راستی آزمایی” را برای تأیید این که تأسیسات ایران در یک مسیر مسالمت آمیز قرار دارند، خواهد داد.

کری همچنین گفت: “و این دسترسی به ما امکان خواهد داد که به سرعت هر گونه تلاشی را برای دستیابی به توانایی هسته ای کشف کنیم و با آن برخورد مناسب داشته باشیم. و برخلاف بعضی از گزارش های عمومی، ما فقط به قراردادی می اندیشیم که در آن دسترسی های مهم و تدابیر مربوط به راستی آزمایی دوام بیاورند.”

کشورهای دیگر گروه ١+٥ – فرانسه، آلمان، انگلستان، چین و روسیه- نیز باید هرگونه توافق هسته ای را مورد تصویب قرار دهند. قرار است ایالات متحده و ایران  گفتگوهای هسته ای را در ١٥ مارس از سر بگیرند.