تلاش شرکت های بزرگ آمریکایی در سراسر جهان برای محافظت از محیط زیست

عکس نزدیک از یک فُک (عکس از گلدمن ساکس)
فُک فیلی در یک منطقه حفاظت شده شیلی توسط یک شرکت سرمایه گذاری آمریکایی از خطر انقراض نجات یافته است. (عکس از گلدمن ساکس)

کاهش انتشار کربن، افزایش بهره وری انرژی، توسعه زنجیره های تدارکات پایدار به نظر فهرستی در دستور کاری یک گروه مدافع از محیط زیست به نظر می رسد، اینطور نیست؟ ولی اینها اقداماتی هستند که شرکت های بزرگ آمریکایی در داخل و در خارج از کشور پیش گرفته اند. سیاست های مسئولانه سازگار با محیط زیست در فرهنگ شرکت های بزرگ جا افتاده اند.

یک مربی کشاورزان را زیر سایه درخت راهنمانیی می کند (عکس از کارگیل)
تعلیم دهندگان کارگیل به کشاورزان کوچک کمک می کنند تا مهارت های لازم را برای پایدار نگه داشتن محصولات، خانواده ها و مزارع شان به دست آورند. (عکس از کارگیل)

کارگیل، یک شرکت بزرگ مواد غذایی و محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان کاکائو در غرب آفریقا، اندونزی و برزیل یاری می رساند. این شرکت از طریق طرح وعده کاکائو به کشاورزان کاکائو تعلیم می دهد، از جوامع آنها حمایت، و از تولید درازمدت و پایدار کاکائو اطمینان حاصل می کند. تیم های آموزشی تاکنون به ده ها هزار کشاورز کمک کرده اند.

گله کوچک گواناکو (عکس از گلدمن ساکس)
در منطقه کاروکینکا از بزرگترین جمعیت گواناکو در شیلی محافظت می شود. یکی از عظیم جثه ترین گونه های پستاندار در آمریکای جنوبی، گواناکو ها از گونه الپاکاس و لاما هستند. (عکس از گلدمن ساکس)

منطقه حفاظت شده کاروکینکا از لحاظ بوم شناسی متنوع است و تقریبا ۳۰۰ هزار هکتار در آمریکای جنوبی وسعت دارد. جنگل ها و حیات وحش در این پارک طبیعی آمریکای جنوبی به پاس شرکت سرمایه گذاری گلدمن ساکس و انجمن محافظت از حیات وحش که برای همیشه به محافظت از آن متعهد شده اند، همچنان به رشد و پایداری خود ادامه خواهند داد. گیلاب های بزرگ منطقه کاروکینکا مانع چشمگیری علیه تغییرات آب و هوا هستند چرا که کربن را جذب کرده و از انتشار آن در اتمسفر جلوگیری می کنند.

یک زن با لبخند نهال در دست دارد، افراد دیگری با بیل در پس زمینه دیده می شوند. (عکس از الکوآ)
شرکت الکوآ رویدادی را برای نهال کاری در بوهای، چین سازمان داد. (عکس از الکوآ)

ده میلیون درخت، یک کمپین بلندپروازانه درختکاری است که از سوی الکوآ، یک شرکت آمریکایی که بیشتر برای تولید آلومینیوم شناخته می شود، سازمان داده و حمایت می شود. برای بیش از یک دهه، کارکنان الکوآ برای کمک به جذب کربن از اتمسفر در بسیاری از  نقاط دورافتاده درخت می کارند.

این شرکت ها، و شرکت های دیگر مانند گوگل، اپل و والمارت متعهد شده اند تا در زمینه آب و هوا اقداماتی را پیش گرفته و به انجام برسانند. تاکنون، سیزده شرکت بزرگ به این کمپین پیوسته اند. با کاهش انتشار کربن و استفاده از انرژی پاکیزه، این شرکت ها به اجرای طرح دولت اوباما به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در آمریکا به میزان حداقل ۳٢ درصد تا سال ٢۰۳۰ کمک می کنند.