تلسکوپ هابل به مناسبت سی امین سال ماموریت خود یک “آب سنگ کیهانی” را رصد می کند

(NASA/ESA/STScI)
این عکس جدید از تلسکوپ فضایی هابل نشان می دهد که ستاره های پرانرژی جوان و عظیم چگونه محل زادگاه خود را روشن می کنند و با بادهای قدرتمند و پرتوهای فرابنفش به آنها شکل می دهند. (NASA/ESA/STScI) In this Hubble portrait, the giant red nebula (NGC 2014) and its smaller blue neighbor (NGC 2020) are part of a vast star-forming region in the Large Magellanic Cloud, a satellite galaxy of the Milky Way, located 163,000 light-years away. The image is nicknamed the “Cosmic Reef,” because it resembles an undersea world. The sparkling centerpiece of NGC 2014 is a grouping of bright, hefty stars, each 10 to 20 times more massive than our Sun. The stars’ ultraviolet radiation heats the surrounding dense gas. The massive stars also unleash fierce winds of charged particles that blast away lower-density gas, forming the bubble-like structures seen on the right. The stars’ powerful stellar winds are pushing gas and dust to the denser  left side of the nebula, where it is piling up, creating a series of dark ridges bathed in starlight. The blue areas in NGC 2014 reveal the glow of oxygen, heated to nearly 20,000 degrees Fahrenheit by the blast of ultraviolet light. The cooler, red gas indicates the presence of hydrogen and nitrogen. By contrast, the seemingly isolated blue nebula at lower left (NGC 2020) has been created by a solitary mammoth star 200,000 times brighter than our Sun. The blue gas  was ejected by the star through a series of eruptive events during which it lost part of its outer envelope of material. The image, taken by Hubble’s Wide Field Camera 3, commemorates the Earth-orbiting observatory’s 30 years in space. NASA, ESA and STScI

تلسکوپ فضایی هابل، یک همکاری بین المللی بین ناسا و آژانس فضایی اروپا، به مناسبت سی امین سال ماموریت خود در فضا جهت رازگشایی از اسرار و به اشتراک گذاشتن زیبایی های آن، در ٢۴ آوریل تصویر خیره کننده جدیدی را از یک “آب سنگ کیهانی” رصد کرد.

Astronomical image of nebulas with holes (NASA/ESA/STScI)
این عکس جدید از تلسکوپ فضایی هابل نشان می دهد که ستاره های پرانرژی جوان و عظیم چگونه محل زادگاه خود را روشن می کنند و با بادهای قدرتمند و پرتوهای فرابنفش به آنها شکل می دهند. (NASA/ESA/STScI)

این تصویر “آب سنگ کیهانی” نام گرفته است، چرا که به گفته ناسا به دنیای زیر آب شباهت دارد، ولی در واقع یک طوفان آتشین در زادگاه یک ستاره در کهکشان مجاور است.

بنا به گفته ناسا، این سحابی قرمز و توده آبی رنگ نزدیک آن، بخشی از ستاره در حال تشکیل در ابر ماژلانی بزرگ است.

این تلسکوپ به افتخار ستاره شناس آمریکایی، اِدوین هابل نام گرفته است.