تلفنهای موبایل می توانند در اینترنت به جستجو بپردازند،عکس بگیرند، موسیقی بنوازند … از جنگلها حمایت کنند

سازمان ارتباط با جنگلهای بارانی از تلفنهای موبایلی که با نیروی خورشید کار می کنند برای متوقف ساختن بریدین غیر قانونی درختان سود می جوید (به لطف ارتباط با جنگلهای بارانی)

پول روی درخت نمی روید ولی دزدی الوار کاری سخت پر رونق است. هر سال قسمت هایی از جنگل ها به وسعت پاناما از درخت تهی می شوند. بخشی از این انهدام توسط کشاورزان کوچک که زمین را برای رویاندن محصول و پرورش حیوانات پاک می کنند صورت می گیرد. مسئلۀ بزرگتر، بریدن غیرقانونی درختان- جمع آوری، فرآوری و فروش الوار در مغایرت با قوانین ملی است.

در سرتاسر دنیا مردم شبانه به پارکها هجوم می برند، برنامه های مدیریت جنگل ها را جعل می کنند تا بتوانند در نواحی حفاظت شده درختان را ببرند، و گونه های ممنوع چوب برای بریدن در آنها برویانند.

بنا بر تخمین بانک جهانی، هر سال زیان ناشی از بریدن غیر قانونی درختان  به صورت در آمد از دست رفته و حق امتیاز برای دولتها به ۱۵ میلیارد دلار بالغ می شود. این شیوۀ عمل یکی از موجبات ناپایدار شدن توسعۀ است و رفاه همان مردمی را که زندگی و معیشتشان به جنگل ها وابسته است متزلزل می سازد. این کار گونه گونگی زیستی و حیات وحش را در معرض تهدید قرار می دهد. از میان بردن درختان که گازهای گلخانه ای کربن را جذب می کنند به تغییر آب و هوا دامن می زند و موجب گرمایش زمین می شود. و سودهای حاصل از بریدن غیرقانونی درختان ممکن است موجب به راه انداختن جنگهای داخلی و جنایات سازمان یافته شود.

هرسال میلیونها هکتار جنگل بارانی دست نخورده نابود می شوند.  آثار حریق غیر قانونی جنگل ها را می توان در اینجا مشاهده کرد. (عکس از آسوشیتدپرس)
هرسال میلیونها هکتار جنگل بارانی دست نخورده نابود می شوند. آثار حریق غیر قانونی جنگل ها را می توان در اینجا مشاهده کرد. (عکس از آسوشیتدپرس)

اما کاربرد هوشمندانۀ تلفن همراه می تواند بازی را تغییر دهد. تلفن های هوشمندی که در سه سایه بان گذاشته شده و از صفحه های خورشیدی نیرو می گیرند می توانند صدای ارّۀ زنجیری را از راه دور تشخیص و  به مقامات در مورد بریدن غیرقانونی درخت ها هشدار دهند. این تلفنهای همراه طی دو هفته ای که در طرح آزمایشی ارتباط با جنگل بارانی  از آنها استفاده شده به دستگیری دزدان کمک کرده اند. از طریق “آتلیه” دربارۀ این که چگونه تلفن های هوشمند بازیابی شده  می توانند بریدن غیر قانونی درختان را ردیابی کنند، آگاه شوید.

شما با در خواست گواهینامۀ شورای هدایت جنگل ها (FSC) هنگام خریداری فرآورده های چوبی می توانید در  رویدادهای آیندۀ FSC شرکت کنید.

اطلاعات بیشتری دربارۀ خدمات جنگلبانی  برنامه های بین المللی و فعالیت های جاری آن در سراسر جهان به دست آورید.