President Joe Biden touching his face mask in the oval office with Cesar Chavez bust and framed photos on a table behind him (© Chip Somodevilla/Getty Images)
در حالیکه پرزیدنت بایدن پس از مراسم تحلیف خود در واشنگتن چندین فرمان اجرایی را به امضاء می رساند، تندیس نیم تنه سزار چاوز روی میز پشت او دیده می شود. (© Chip Somodevilla/Getty Images)

پرزیدنت بایدن با تغییر دکوراسیون دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید، مجسمه شخصیت های تاریخی از جمله تندیس نیم تنه سزار چاوز رهبر کارگری و فعال حقوق مدنی را در دفتر کاری خود قرار داد.

تندیس چاوز که با عکس های خانوادگی روی میز پشت میز رئیس جمهوری نهاده شده است، بیانگر احترام بایدن به کرامت کارگران است.

چاوز که در سال ۱۹۹۳ درگذشت، بیشتر عمر خود را در دفاع از حقوق کارگران سپری کرد. در طول سال های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، او دستمزد کم و زیر استاندارد و شرایط دشوار کارگران کشاورزی که اکثر آنها را لاتین تبارها تشکیل می دادند، مورد توجه قرار داد.

او برای اعتراض از روش های کنش بدون خشونت استفاده می کرد. او با تحریم مصرف انگور در اعتصاب پنج ساله دلانو به کارگران آمریکایی فیلیپینی تبار پیوست که نهایتاً به افزایش دستمزد و شرایط کاری بهتر برای کارگران کشاورزی – از ساعت ناهار تا دسترسی به دستشویی و آب پاکیزه انجامید.

پال چاوز، پسر سزار چاوز گفت: “قرار دادن تندیس نیم تنه پدر من در دفتر ریاست جمهوری نماد طلوع روز امیدوارکننده ای برای کشور ماست. این نشان دهنده باور و توانمندسازی کل مردمی است که پدرم به نمایندگی از آنها مبارزه و فداکاری کرد.”