تهاجم نظامی پکن – ویدیو

ایالات متحده برای ایجاد یک منطقه باز و آزاد هند- آرام تلاش می کند، اما پکن با تهاجم نظامی خود جهان را در معرض خطر قرار داده و خطر درگیری خشونت آمیز را افزایش می دهد.

حزب کمونیست چین در سرتاسر منطقه هند- آرام رفتارهای خطرناک و تهدیدآمیزی را پیش گرفته است و همسایگان خود را تهدید می کند.

حزب کمونیست از پایگاه های نظامی خود در دریای جنوبی چین گرفته تا تنش های مرگبار در امتداد مرز خود با هند در هیمالیا، جهان را در معرض خطر قرار می دهد.

با تماشای این ویدیو اطلاعات بیشتری درباره فعالیت های خطرناک نیروهای نظامی پکن در سرتاسر جهان کسب کنید.