توصیه گلن کسلر از روزنامه واشنگتن پست به علاقمندان حرفه روزنامه نگاری [ویدیو]

سی سال تجربه در حرفه روزنامه نگاری به گلن کسلر از روزنامه واشنگتن پست چیزهای بسیاری آموخته است. سخنانی که او در این ویدیو در رابطه با ایفای تاثیرگذار نقش روزنامه نگاری ایراد کرده است در زیر می آید:

اول این که فکر نکنید روزنامه نگاری مرده است.

حتی در این دوران نوین رسانه ای هنوز هم نقشی برای آن وجود دارد.

تاکنون هرگز فرصتی به این خوبی برای روزنامه نگار شدن وجود نداشته است،

چرا که هم اکنون بسترهای بسیار زیادی وجود دارند

که شما می توانید بر پایه آنها برای یک سازمان بسیار کوچک کار کنید و در عین حال تأثیرگذار باشید.

در حالی که در گذشته به ندرت کسی چنین گزارش ها یا مقالاتی را می خواند.

بنا بر این، واقعا فرصت های بسیار زیادی وجود دارند.

و بعد نکته دیگری که می خواهم بگویم این است که شما باید به هنگام ورود به محل کار، باورهای سیاسیتان را کنار بگذارید.

و شما باید تا جایی که امکان دارد بدون گرایش حزبی و همزمان مراقب باشید.

هر کسی باورهای سیاسی خودش را دارد.

اما می دانید چیست؟ من به عنوان یک روزنامه نگار حرفه ای اجازه نمی دهم که آن باورهای سیاسی، نگاه من به حقایق را منحرف سازند.

بگذارید که حقایق شما را به سوی نتیجه گیری هدایت کند.

این توصیه اساسی من است.

 

[تهیه شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده]