جامعه بین المللی با هم قوی تر است- ویدیو

ایالات متحده به همکاری با متحدان و شرکای خود برای حمایت از حقوق بشر و حل مشکلات جهانی، مانند کووید-۱۹ و تغییرات اقلیمی متعهد باقی می ماند.

ایالات متحده با اتکا بر ارزش های دموکراتیک و مسئولیت جهانی مشترک، از سازمان های بین المللی که برای نجات کره زمین، ارتقاء حاکمیت همه شمول، و پیشبرد صلح و رفاه تلاش می کنند.، حمایت می کند.

این مسائل بر همه تأثیر می گذارند و غلبه بر آنها مستلزم همکاری در سطح جهانی است.