میشل اوباما گفت: “یکی از برجسته ترین رویدادهای سال.” معاون وزیر امور خارجه افزود: “فقط نگاهی به افرادی که امروز در این تالار حضور دارند بیاندازید تا ببینید چگونه زنان توانمند جهان را به مکانی بهتر تبدیل می کنند.”

بانوی اول و هِدِر هیگینباتوم در مراسم اهدای جوایز زنان شجاع (IWOC) سال ۲٠۱۴ این سخنان را ایراد کردند.

هر سال، وزارت امور خارجه ایالات متحده از زنان خارق العاده در سراسر جهان تمجید می کند. تک تک دریافت کنندگان این جایزه اغلب با وجود تهدید و خطرات شخصی زیاد برای صلح، عدالت، حقوق بشر و برابری زنان در جوامع شان مبارزه می کنند.

خانم اوباما این قهرمانان را الگویی برای همه ما می داند.

بانوی اول درباره برندگان این جایزه در سال ۲٠۱۴ گفت: “آنها به ما می آموزند که اگر یک زن می تواند با شکنجه و سرکوب مبارزه کند و نام خود را در فهرست نامزدهای انتخاباتی در تاجیکستان قرار دهد؛ اگر یک زن می تواند سقف شیشه ای را بشکند و به عنوان یک اسقف در گرجستان از برابری و بردباری دفاع کند؛ اگر یک زن می تواند به هر دری بکوبد، به هر ایستگاه پلیس سر بزند، و در هر دادگاه علیه خشونت خانگی و سوءرفتار با زنان و کودکان در عربستان سعودی مبارزه کند- اگر این زنان می توانند همه این کارها را انجام دهند، پس قطعا ما نیز می توانیم اندکی از شجاعتی که آنها از خود نشان داده اند را در زندگی و جوامع خودمان به کار ببندیم.”

آیا برندگان جایزه زنان شجاع در ۲٠۱۵ به اندازه پیشینیان خود الهام بخش خواهند بود؟ برای تماشای مراسم اهدای این جوایز در ۵ مارس ساعت ۱۸:٠٠ به وقت گرینویچ به شبکه یوتوب وزارت امور خارجه مراجعه کنید.