فناوری استفاده شده در پیشرفته ترین جت جنگی آمریکا، F-35، تنها از ایالات متحده نیست بلکه نتیجه مشارکت شرکای آمریکا در سراسر جهان است.

جت جنگی F-35 که پیشرفته ترین فناوری روز در نهانکاری و رادار مربوطه آن مورد تعریف و تمجید قرار گرفته است تقریبا از سیستم های دفاع هوایی نهان است.  فناوری شبکه این جت جنگی حتی هنگام پرواز با سرعت فراصوتی به شراکت گذاشتن اطلاعات را با دیگر خلبانان و فرماندهان روی زمین در اختیار خلبانان خود قرار می دهد.

جت F-35 منعکس کننده همکاری در طراحی، ساخت، و مهندسی میان کشورهایی از چهار قاره است. این هواپیما پس از سوار کردن قطعات آن شامل بخش های زیر است:

  • ابزار فرود و سیستم های هدف گیری از کانادا
  • بخش هایی از موتور و پروانه های توربین از ایتالیا
  • دستگاه اطلاعات هدف گیری و پرواز در اتاقک خلبان از ترکیه
  • سیم کشی هواپیما از هلند
  • سیستم های پشتیبانی حیات از بریتانیای کبیر
  • قطعات ماشینی و پایه های اسلحه از دانمارک
  • مجراهای سیستم رانش موتور از نروژ
  • مهندسی پیشرفته و بال عمودی از استرالیا
  • کلاه ایمنی مجهز به کامپیوتر از اسرائیل
کلاه ایمنی خلبان (عکس از نیروی هوایی ایالات متحده/آر. نیال بردشا)
اطلاعات و تصاویر از دوربین هایی که بیرون جت نصب شده اند داخل کلاه ایمنی ساخت اسرائیل دیده می شوند. (عکس از نیروی هوایی ایالات متحده/آر. نیال بردشا)

ژنرال تاد ولترز، فرمانده نیروی هوایی ایالات متحده در اروپا اخیرا در نشستی درباره  F-35 در آلمان گفت: “جت F-35 جنگنده ای قدرت افزا است که دفاع موشکی را متحول می سازد. این جنگنده کارهایی انجام می دهد که تاکنون ندیده ایم.”