هشدار به افراط گرایان خشونت طلب: دشمن جدیدی پیش رو دارید. جوانان جهان در حال مبارزه با ریشه افراط گرایی هستند. بیش از ٧٠ رهبر جوان از سراسر جهان اخیرا در نیویورک با یکدیگر ملاقات کردند، یک طرح اقدام را توسعه دادند، و آن را با پرزیدنت اوباما در نشست رهبران برای مقابله با داعش و افراط گرایی خشونت آمیز به اشتراک گذاشتند.

در اینجا با برخی از این طرح ها آشنا شوید:

مردی با که کلاه نماز بهروی سرش دارد لبخند می زند، نقل قولی از او در عکس جای داده شده است. (وزارت امور خارجه)
(عکس از وزارت امور خارجه)

احمد در انفجارهایی توسط الشباب در کامپالا در سال ٢٠١٠  مجروح شد. او بهبود یافت و اکنون مدیریت یک مرکز آموزشی را به عهده دارد که در آن امامان پیرامون تعلیم بیشتر آموزه های صلح آمیز اسلام به مسلمانان جوان صحبت می کنند.

یک زن با در روسری لبخند می زند، نقل قولی از او در عکس جای داده شده است. (عکس از وزارت امور خارجه)
(عکس از وزارت امور خارجه)

ویدیان می گوید: “ارتباط چیزی است که در مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز نادیده گرفته می شود.” او مدیریت Point را بر عهده دارد. این مجله دیجیتال به جوانان استرالیایی آموزش می دهد چگونه با اطلاعات گمراه کننده ای که توسط القاعده و دیگر گروه های افراطی پخش می شوند، مقابله کنند.

مردی که کلاه به سر دارد لبخند می زند، نقل قولی از او در عکس جای داده شده است. (عکس از وزارت امور خارجه)
(عکس از وزارت امور خارجه)

آچالیک هنگام بزرگ شدن در کامرون به افراط گرایی جذب شد، ولی بعدها تصمیم گرفت با آن به مبارزه بپردازد و به سایر افرادی که مانند او به دام افراط گرایان افتاده بودند، کمک کند. امروزه، او مدیر برنامه ای است که علاقه کودکان به تئاتر را پرورش می دهد و آنها را از افراط گرایان دور نگه می دارد.

یک زن در روسری لبخند می زند، نقل قولی از او در عکس جای داده شده است. (عکس از وزارت امور خارجه)
(عکس از وزارت امور خارجه)

آبلا می خواست بزرگسالان به صدای جوانان در مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز توجه بیشتری داشته باشند. او کمپینی را در رسانه های اجتماعی راه اندازی کرد که دقیقا همین کار را می کند. به کمپین آبلا کمک کنید و حمایت خود را با استفاده از هشتگ  #ifmyvoicewasheard نشان دهید، و از طریق #Youth4Peace اطلاعات بیشتری درباره مقابله جوانان با افراط گرایی خشونت آمیز کسب کنید.