Joe Biden holding one hand up and one hand on Bible held by Jill Biden (© Alex Wong/Getty Images)
جوزف بایدن در ۲۰ ژانویه در ساختمان کاپیتول در واشنگتن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد می کند، در حالیکه دکتر جیل بایدن انجیل خانوادگی را در دست دارد. (© Alex Wong/Getty Images)

جوزف ر. بایدن جونیور روز چهارشنبه، ۲۰ ژانویه به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد کرد. دقایقی پیش از آن، کامالا د. هریس نیز سوگند خدمت یاد کرد و به نخستین زن، نخستین زن سیاهپوست، و نخستین زن با تبار آسیای جنوبی تبدیل گشت که به سمت معاون ریاست جمهوری انتخاب شد.

رئیس جمهوری جدید در سخنران مراسم تحلیف خود گفت: “ما یک شریک قدرتمند و قابل اعتماد برای صلح، پیشرفت و امنیت خواهیم بود.” او به کشورهای جهان وعده داد: “ما صرفاً نه با به نمایش گذاشتن قدرت خود، بلکه با الگوی رفتاری مان رهبری خواهیم کرد.”