حتی در تگزاس نفت خیز، “انرژی خورشیدی منطقی به نظر می رسد”

صفحات خورشیدی و توربین های بادی (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

صفحه های خورشیدی و توربین های بادی که به سرعت انرژی تجدیدپذیر را در ایالت نفت خیز تگزاس به پیش می رانند، ممکن است بزودی بر دکل های نمادین حفاری نفت در افق غرب این ایالت سایه بیافکنند.

 بعضی از امتیازات چشمگیری که تگزاس از آنها برخوردار است، عبارتند از:

فضاهای باز

بسیاری از ستارگان فوتبال آمریکایی در غرب تگزاس بزرگ شده اند. یکی از تازه ترین طرح های خورشیدی این منطقه که آلامو ۶ نام گرفته است، به اندازه ٩۰۰ زمین فوتبال است. انتظار می رود صفحات بزرگ خورشیدی در سرتاسر این محوطه گسترش پیدا کرده و تا سال ٢۰٢٩ بیش از ده در صد از انرژی این ایالت را تامین کنند.

نوآوری ها در زمینه فناوری

نسل جدید نیروی خورشیدی که فاقد انتشارات است می تواند از دانشگاه Texas A&M سرچشمه بگیرد؛ این دانشگاه در رقابتی برای توسعه فناوری هایی که کارآیی هر صفحه خورشیدی را دو برابر می کنند، شرکت دارد.

آب و هوای ناهنجار

در حال حاضر، ده درصد برق تگزاس که از نظر وسعت، دومین ایالت آمریکاست از انرژی بادی تامین می شود، اما نسیم های غرب تگزاس در شب تندتر می وزند. با صفحات خورشیدی که انرژی خورشید درخشان نیمروز را جذب می کنند، منابع تجدیدپذیر می توانند به اتفاق هم منابع جدید قابل اتکا و مقرون به صرفه برق تلقی شوند.

منظره هوایی غرب تگزاس در حال تغییر است. (عکس از شاتراستاک)

این جریان هم اکنون در جورج تاون، یک شهر مرکزی تگزاس که تا سال ٢۰۱٧ همه برق مورد نیاز خود را از مولدهای خورشیدی و بادی خواهد خرید، در حال وقوع است.

پایین آمدن هزینه ها، افزایش کارآیی و آب و هوای آفتابی این ایالت که جنبه ای منحصر به فرد دارد، انرژی خورشیدی را در آنجا به صورت یک گزینه هوشمندانه اقتصادی درآورده است.

بیلی چپمن، مدیر ساخت و ساز شرکت خورشیدی OCI در مصاحبه ای با وال استریت جورنال گفت: “من از علاقه مندان سفت و سخت به طبیعت نیستم، ولی در مکان هایی مانند اینجا، انرژی خورشیدی منطقی به نظر می رسد.”