طرح اقدام پکن که در کنفرانس سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید، یک برنامه کاری را برای توانمندسازی زنان تعیین و ۱۲ زمینه اساسی مورد نگرانی را شناسایی می کند. طی ماه تاریخ زنان،ShareAmerica  پیشرفت هایی را که در هر یک از این زمینه ها در سطح جهانی صورت گرفته اند ارزیابی می کند. مقاله امروز بر نقش زنان در رسانه های خبری  تمرکز دارد.

 

از  سال های دهه ۱٩٧٠ به این سو، زنان در سراسر جهان چه به عنوان روزنامه نگار و چه اخیرا به عنوان مدیر عاملان شرکت های رسانه ای، نقش روز افزون مهمی را در ارائه و پخش اخبار ایفا کرده اند. آنها حتی در راه آزادی مطبوعات جان باخته اند.

گروهی از زنان در یک تالار نشسته اند (عکس اهدایی از مجله نسخه زنان)
روزنامه نگاران مجله Women’s Edition در یک جلسه سازمان ملل پیرامون وضعیت زنان شرکت می کنند. (عکس اهدایی از مجله نسخه زنان)

تحکیم نقش زنان

فرصت های جدید و برنامه های آموزشی درهای رسانه ها را برای زنان باز کرده اند. مجله هایی مانند مانوشی در هند و عزیزه برای زنان مسلمانان آمریکایی مطالبی را که زنان نوشته اند منتشر می کنند. این مجله ها توسط زنان تأسیس و مدیریت می شوند. سازمان هایی مانند نسخه زنان اداره مرجع جمعیت که از سوی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده حمایت می شود، زنان را برای حرفه روزنامه نگاری تعلیم می دهند. گروه های دیگری مانند پیوندهای جنسیتی در آفریقا دارای خدمات خبری خود هستند و زنان روزنامه نگار را برای مقابله با پیام ها و تصاویر مبتنی بر جنسیت در اخبار، تبلیغات، فیلم ها، و برنامه های تلویزیونی تعلیم می دهند. شهروندان زن روزنامه نگار در شهرها، روستاها و مناطق جنگی مشغول به کار و اطلاع رسانی هستند.

برانکیکا استانکوویچ در حال صحبت (عکس اهدایی از برانکیکا استانکوویچ/ بنیاد بین المللی رسانه های زنان)
برانکیکا استانکوویچ، رونامه نگار تحقیقاتی در ٢٠۱۴ جایزه شجاعت در روزنامه نگاری بنیاد بین المللی رسانه های زنان را به خاطر افشاء فساد و جنایات سازماندهی شده دریافت کرد. (عکس اهدایی از برانکیکا استانکوویچ/ بنیاد بین المللی رسانه های زنان)

بنیاد بین المللی رسانه های زنان ( IWMF) که در ۱٩٩٠ توسط زنان روزنامه نگار آمریکایی به منظور تحکیم و تقویت نقش و جایگاه زنان روزنامه نگار در سراسر جهان تأسیس شد، برنامه های آموزشی و کمک هزینه های مالی ارائه می دهد. این بنیاد با اهدای جایزه سالانه شجاعت در روزنامه نگاری از دستاوردهای زنان از ۵۳ کشور تمجید می کند. ازجمله برندگان این جایزه عبارتند از برانکیکا استانکوویچ، روزنامه نگار تحقیقاتی اهل صربستان که پس از تهدید شدن به مرگ، از سال ٢٠٠٩ تحت محافظت پلیس زندگی می کند؛ کلودیا خولیتا دوکه، اهل کلمبیا که بین ٢٠٠۱ و ٢٠٠۸ قربانی آدمربایی و سرقت شد، و او را به تبعید نیز فرستادند، ولی همچنان به کار خود ادامه می دهد.

آنیا نیدرینگ با دوربین (عکس از آسوشیتدپرس)
آنیا نیدرینگ، عکاس خبری و برنده جایزه پولیتزر در طی پوشش انتخابات افغانستان در ٢٠۱۴ به ضربه گلوله کشته شد. کتی گانون، خبرنگار با سابقه آسوشیتدپرس در همان حمله به طور جدی مجروح شد. (عکس از آسوشیتدپرس)

در مارس  ٢٠۱۵ ، بنیاد بین المللی رسانه های زنان، هایدی لوین، عکاس مستقل مستقر در اورشلیم را به عنوان برنده نخستین جایزه آنیا نیدرینگ برای شجاعت در عکاسی خبری انتخاب کرد. این جایزه میراث نیدرینگ، عکاس خبری و برنده جایزه پولیتزر را که هنگام پوشش انتخابات افغانستان در ٢٠۱۴ کشته شد، گرامی می دارد. بنیاد بین المللی رسانه های زنان هنگام اهدای جایزه اعلام داشت که “شجاعت و تعهد لوین به بازگویی روایت ها در غزه تزلزل ناپذیر است.  او رویدادهای غم انگیز را تحت شرایط بسیار دشوار مستند می کند و عمق همدردی خود را با مردمی که می بیند به تصویر می کشد.”

زنان در کنار مردها کار می کنند و همان خطراتی را که مردها قبول می کنند می پذیرند تا اخبار را گزارش دهند و از حق آگاهی شما محافظت کنند.