حفظ نقاشی دیواری تاریخی آمریکایی آفریقایی تبار برای نسل های آینده

نقاشی دیواری که بسیاری از شخصیت های تاریخی آفریقایی تبار را به تصویر می کشد (Courtesy of Collection of the Hampton University Museum)
این نقاشی دیواری، اثر چارلز وایت در سال ۱۹۴۳ با عنوان "مشارکت سیاهپوستان در دموکراسی آمریکا،" از جمله آثار مهم آفریقایی تبار است که از سوی صندوق ملی حفاظت از آثار تاریخی کمک مالی دریافت کرده است. (Courtesy of Collection of the Hampton University Museum)

نقاشی دیواری مشهور هنرمند آمریکایی چارلز وایت در سال ۱۹۴۳ با عنوان مشارکت سیاهپوستان در دموکراسی آمریکا از آمریکایی های آفریقایی تبار برجسته ای که برای برابری مبارزه کردند، تجلیل می کند.

هریت تابمن، سوجورنر تروث ، نات ترنر، دانمارک ویسی، بوکر تی واشنگتن، جورج واشنگتن کارور، و کریسپوس اتاکس در این اثر بر روی دیوار دانشگاه همپتون، یک دانشگاه تاریخی سیاهپوستان در ویرجینیا به تصویر کشیده شده اند.

وایت این نقاشی دیواری را طی سه ماه تمام کرد.

این اثر هنری تاریخی از جمله ۴۰ اثر و سایت قابل توجه آمریکایی آفریقایی تبار است که اخیراً از سوی صندوق ملی حفاظت از آثار تاریخی کمک مالی دریافت کرده اند.

صندوق اقدام میراث فرهنگی آمریکایی آفریقایی تبار ۷۵ هزار دلار کمک مالی برای حفظ این نقاشی دیواری ارائه داده است. تجهیزات لازم برای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع برای کنترل درجه حرارت در محل نگهداری این نقاشی دیواری نصب خواهند شد.

وایت که در سال ۱۹۷۹ درگذشت، معلم بسیاری از هنرمندان جوان آفریقایی تبار بود. سه دانشجوی دانشگاهی برای تکمیل این اثر به عنوان مدل و در ترکیب رنگ ها به وایت کمک کردند.