حقوق غیرقابل انکار بشر در هویت آمریکایی ها اساسی است

به گفته مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه احترام به حقوق غیرقابل انکار بشر ماهیت ایالات متحده را توصیف می کند.

در اعلامیه استقلال، سند بنیادی کشور آمده است که همه انسان ها برابر آفریده شده اند و از حقوق غیرقابل انکار مانند حق زندگی، آزادی و تلاش برای خوشبختی برخوردارند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت، ولی در سراسر جهان حقوق سیاسی و مدنی مرم برای چهاردمین سال پی در پی کاهش یافته است و ۴ میلیارد نفر تحت رژیم های خودکامه یا تقریباً استبدادی زندگی می کنند.

پامپئو در ۱۶ ژوئیه گفت: “واضح است که حقوق غیرقابل انکار بشر در هویت آمریکایی ها اساسی است. و نقش من به عنوان وزیر امور خارجه این است که این اصل را در سیاست خارجه مان به کار ببندیم.”

پامپئو گزارشی را از کمیسیون حقوق غیرقابل انکار ارائه داد. این کمیسیون که در ۲۰۱۹ توسط پامپئو تشکیل داده شد، متشکل است از یازده استاد دانشگاه، فیلسوف و فعال که به وزیر امور خارجه در امور حقوق بشر بر اساس اصول بنیادی کشور مشاوره می دهند.

وزیر پامپئو گفت: “آمریکا اساساً کشور خوبی است و می تواند خدمات زیادی به دنیا ارائه دهد، چرا که بنیانگذاران ما حقوق خدادای و غیرقابل انکار بشر را به رسمیت شناختند و نظام پایداری را برای محافظت از آنها به وجود آوردند.”

 

پامپئو در اظهاراتش مانند سخنرانی که در مؤسسه کلرمونت ایراد کرد، بر لزوم پیشبرد سیاست خارجه بر اساس اصول و مبانی کشور تاکید کرد.

او گفت، احترامی که بنیانگذاران برای حقوق غیرقابل انکار بشر قائل بودند باعث شد که کشور به بدرفتاری با برده ها و بومیان آمریکایی اذعان کند.

وزیر امور خارجه گفت: “در واقع، تعهد خود ما به حقوق غیرقابل انكار در داخل کشور برای مردان و زنانی كه در خارج از كشور به دنبال آزادی های خود هستند، به یک فانوس امید تبدیل شده است.”