جان کری، وزیر امور خارجه، ارتقاء حقوق همجنسگرایان زن و مرد، دو جنسگرایان، تغییر جنسیت دادگان و افراد بیناجنس (LGBTI) در سرتاسر جهان را به عنوان “قلب و وجدان دیپلماسی ما” توصیف می کند.

چند سال پیش وزارت امور خارجه ایالات متحده صندوق جهانی برابری را به منظور مشارکت با دولت ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی  برای پیشبرد حقوق دگرباشان جنسی تشکیل داد. این صندوق تا کنون ١٧ میلیون دلار در اختیار گروه هایی در ٥٠ کشور جهان گذاشته است تا به دگرباشان جنسی که در معرض تهدید و آزار قرار دارند برای مبارزه با تبعیض یاری دهند.

چاد گریفین، رئیس کمپین حقوق بشر، که یکی از شرکای این صندوق است گفت: “مدافعان شجاع دگرباشان جنسی در سراسر جهان، حتی هنگامی که با خشونت، نابردباری و تبعیض مواجه هستند، به خاطر برابری به پا می خیزند.” این گروه در ٢٠١٣ کمپین جهانی حقوق بشر را بنیان گذاشت و ١٫٥ میلیون عضو خود را برای پیوستن به مدافعان حقوق همجنسگرایان در سراسر جهان بسیج کرد.

lgbt_rights_persian
وزارت امور خارجه/داگ تامسون)

در ماه فوریه، کری،  رندی بری، را به عنوان نخستین نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق دگرباشان جنسی معرفی کرد. او به منظور تأکید بر کرامت انسانی همه اشخاص، صرفنظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنها در سرتاسر جهان سفر  می کند.

تیرنان بریدی (عکس اهدایی)

بنا بر گزارش انجمن بین المللی همجنسگرایان زن و مرد، دو جنسگرایان، تغیر جنسیت دادگان و افراد بیناجنس (ILGA) که در ژنو مستقر است، و در ارتباط با قوانین و سیاست های تأثیر گذار در وضعیت دگرباشان جنسی در سراسر جهان گزارش می دهد، پیشرفت های اخیر روشن هستند. قوانین بیشتری (در ١١٨ کشور) صریحا اعلام می کنند که روابط جنسی میان افراد همجنسگرا قانونی است. کشورها مشغول ممنوع ساختن  تبعیض علیه دگرباشان جنسی، به ویژه در حوزه اشتغال (٦٢ کشور) هستند. قوانین در نقاط بیشتری ارتکاب جرائم علیه همجنسگرایان را ممنوع می سازند (٣١ کشور).

تیرمن بریدی، مدیر سیاسی شبکه برابری همجنسگرایان زن و مرد در دوبلن گفت: “جای هیچ شکی باقی نیست که طی مدت حدود بیست سال، ایرلند از یک مکان غیردوستانه و منزوی کننده برای همجنسگرایان به یکی از بهترین کشورها برای آنها تبدیل شده است. حقوق مساوی ازدواج و قوانین نیرومند ضد تبعیض برای این وضعیت پشتوانه ای فراهم می آورد.”

مشکلاتی دیگر همچنان باقی هستند

به گفته ILGA، هنوز کارهای بیشتری باید انجام گیرد. بنا به اظهار همین گروه، دگرباشان  جنسی در ٧٥ کشور در معرض اذیت و آزار قرار دارند. در این کشورها قوانین زندانی شدن یا حتی کشته شدن آنها را به خاطر گرایش جنسی یا فعالیتشان مجاز می دانند.

کری چنین قوانینی را نقض حقوق بنیادین انسانی توصیف می کند. وی گفت، دگرباشان جنسی “به خاطر هویت خود و به خاطر کسانی که دوست دارند در معرض تهدید، حبس در زندان و اذیت و آزار قرار دارند.” او به مدافعان توصیه می کند که فعال باقی بمانند تا در برابر این واقعیت که علیرغم پیشرفت های اخیر، “تعداد بیش از اندازه زیادی از دولت ها قوانینی را با هدف محدود ساختن آزادی پیشنهاد یا  تصویب کرده اند،” واکنش نشان دهند.

پپه آنزیما (عکس اهدایی)

ILGA خاطر نشان می سازد که حتی در بعضی از کشورها که در آنها روابط جنسی بین افراد همجنس آزاد است، همجنسگران با ننگ اجتماعی دست به گریبان هستند، خانواده هایشان در مورد آنها تبعیض روا می دارند و در زمینه آموزش و مراقبت های درمانی آنها از حقوق برابر برخوردار نیستند.

پپه آنزیما، یک فعال پیشگام در اوگاندا و مدیر شبکه ای به نام اقلیت جنسی اوگاندا گفت، دگرباشان جنسی اوگاندایی “بخشی از جنبش جهانی هستند” و “هر فرصتی را برای به گوش رساندن صدای خود مغتنم می شمارند.” او گفت که خود و فعالان دیگر مانند او، علیرغم مواجهه با رفتار خشن در گذشته، خوشبین هستند و افزود: “اشتیاق ما برای آزادی ریشه عمیقی دارد. ریشه ها روزی ثابت خواهند کرد که از نفرت عمیق ترند. “