تروریست های داعش با مسئله یک تحلیل مستمر در توانایی  خود رو به رو شده اند که قادر به چاره جویی برای آن نیستند… و مسئله هر روز وخامت بیشتری پیدا می کند.

دلیل آن هم این است که آنها هر روز تانک ها، نفربرهای زرهی و مخفی گاه های کمتری دارند که با استفاده از آنها مردم را به وحشت بیاندازند.

حملات هوایی روزانه توسط ائتلاف جهانی ضد داعش به عنوان بخشی از اقدامات جاری برای تضعیف و نابود ساختن داعش از طریق عملیات عزم راسخ همچنان به تحلیل بردن زرادخانه داعش در عراق و سوریه ادامه می دهد.

آخرین آمار وزارت دفاع صدمات وارد شده به داعش را از نظر تجهیزات و تدارکات برجسته می کند:

جدولی که هدف های نابود شده داعش را نشان می دهد. (وزارت دفاع)
(وزارت دفاع)

ائتلاف جهانی  ضد داعش متشکل از بیش از ٦٠ کشور- شامل ٥ کشور عرب –  به آسیب رساندن به داعش با حملات هوایی و پیام رسانی هماهنگ شده ادامه می دهد.  این گروه تروریست به طور منظم غیر نظامیان را به قتل می رساند، به تخریب و غارت میراث فرهنگی می پردازد  و حتی از دادن غذا به گرسنگان دریغ می کند.

کشورهای عرب که به هدایت حملات هوایی علیه داعش مشغولند عربستان سعودی، اردن، بحرین، و امارات متحده عربی را شامل می شوند.